Verejná vyhláška – územné rozhodnutie

/Verejná vyhláška – územné rozhodnutie

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie

Verejná  vyhláška

Umiestnenie líniovej  stavby “ Chata – Dubovica , SO 01 Rozšírenie NN siete SO 02 Odberné elektrické zariadenie“ 

2018-08-31T01:39:56+02:00