Verejná vyhláška – Zastavenie stavebného konania

/Verejná vyhláška – Zastavenie stavebného konania

Verejná vyhláška – Zastavenie stavebného konania

Verejná  vyhláška   

Oznámenie podľa § 61  ods. 4 zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

2019-03-01T08:38:43+02:00