Verjná vyhláška

/Verjná vyhláška

Verjná vyhláška

Rozhodnutie vo veci vydania stavebného povolenia va vodnú stavbu – Obec Dubovica – vodovod , Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť
Toto oznámenie má charakter  verejnej vyhlášky, podľa § 26  zákona č. 71/1967 správneho poriadku a  musí byť vyvesené 15  dní

Rozhodnutie verejná vyhláška  

Doložka 

Zverejnené:  02.06.2020

2020-06-02T16:13:51+02:00