Verjná vyhláška – Územné rozhodnutie

/Verjná vyhláška – Územné rozhodnutie

Verjná vyhláška – Územné rozhodnutie

Oznámenie podľa § 42 ods. 2 zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení nes. predpisov  rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky  oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli  dňa: 24.10.2019

Verjná vyhláška

2019-10-25T13:44:25+02:00