Voľby do EP2016-10-05T21:17:00+02:00

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do Európskeho parlamentu a

určujem

deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Informácia pre voliča

Zápisnica

Odpis príloh k zápisnici