Voľby do EP

/Voľby do EP

Voľby do EP

ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. decembra 2013 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu
________________________________________
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
voľby do Európskeho parlamentu a
určujem
deň ich konania na sobotu 24. mája 2014.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 13 poslancov.

Informácia pre voliča

 Zápisnica

Odpis príloh k zápisnici

2019-02-04T16:16:18+02:00