Výberové konanie

/Výberové konanie

Výberové konanie

OZNAM

Vyhlásenie výberového konania

Pozícia: Samostatný odborný referent Združenia obcí hornej Torysy

Počet obsadzovaných miest: 1

Miesto výkonu práce:  Lipany, Krivianska 1, 082 71

Stručná charakteristika najnáročnejších činností:

Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov alebo všeobecných postupov. Vedenie evidencie, záznamov alebo protokolov. Zisťovanie čiastkových  štatistických údajov a ich sumarizácia. Manipulácia s hotovosťou spojená s hmotnou zodpovednosťou. Komplexné zabezpečovanie správy registratúry a registratúrneho strediska podľa registratúrneho poriadku ZOHT. Príprava zasadnutí ZOHT a ostatných orgánov ZOHT a to po stránke organizačnej, technickej a aj obsahovej podľa pokynov predsedu ZOHT. Vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutia ZOHT, prípadne z iných zasadnutí a spracovanie uznesení. Samostatné vypracúvanie vymedzenej časti projektu projektovej dokumentácie.

Predpokladaný dátum nástupu do PP: 15.06.2017

Platové náležitosti :  750  eur brutto

Pracovný pomer: doba určitá na 3 roky

Pracovný úväzok: plný, 37,5 hod. týždenne

Požadované vzdelanie: stredoškolské

Dátum podania žiadostí  do I. kola spolu so životopisom: do 31.05.2017

Označenie v Predmete e-správy: Výberové konanie ZOHT

 

 Podmienky výberového konania na stiahnutie…. 

2018-08-06T21:37:19+02:00