Výstavba detského ihriska

/Výstavba detského ihriska

Výstavba detského ihriska

OBEC    DUBOVICA

Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany

Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zadáva  V Ý Z V U na predkladanie ponúk zákazky „Výstavba detského ihrisko Dubovica “

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC DUBOVICA

Obecný úrad
Dubovica 190
082 71 Lipany

IČO: 00326992
DIČ: 2020711440

Ladislav Timčo, starosta obce
Tel. č.: 051/4572 047, 0918 421461

Bližšie informácie podá:    Alena Galbavá,  0907972734

E-mail: ocudubovica@stonline.sk

Výzva na predkladanie ponúk – Detské ihrisko Dubovica 

Prílohy

Návrh na plnenie kritéria

Návrh Zmluvy 

Zverejnené dňa :   30.08.2019

2019-08-30T13:45:31+02:00