Výstavba detského ihriska – ZŠ

/Výstavba detského ihriska – ZŠ

Výstavba detského ihriska – ZŠ

Kód projektu:                            3LT4XW6UCX

Číslo projektu:                          549/2019/2

Názov projektu:                        Podpora rozvoja športu na rok 2019 –

                                                  výstavba detského ihriska  ZŠ Dubovica  

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2019 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie  8.000,00 €.

Novovybudované ihrisko v areály základnej školy v obci Dubovica, je zostavene z certifikovaných prvkoch od spoločnosti Bonita, je určené predovšetkým pre deti a mládež vo veku od 3-14 rokov, je zhotovené z kovových , laminátových a plastových časti ktoré zabezpečia bezúdržbovosť ihriska. Vybudovaním nového ihriska v strede obce sa zlepší dostupnosť, bezpečnosť detí pri voľnočasových aktivitách deti v obci, a v školských zariadeniach. Ihrisko ma napomáhať pohybovej aktivite deti ako aj k získaniu koordinačných schopnosti . Na tieto účely sú  vybudovane prvky ako lanový chodník  a chodník zručnosti.  Ihrisko bude bezodplatne dostupné širokej verejnosti.

Termín realizácie projektu:     december 2019

Celkové vysúťažené  finančné prostriedky boli v hodnote : 8.982,00 € 

Úspešný uchádzač  verejného obstarávania  a zhotoviteľ  diela:
ENERCOM, s.r.o.
Sídlo: Novozámocká 102, 949 05
IČO: 44658591
DIČ: 2022807369

2020-01-30T15:01:04+02:00