Verejné vyhlášky2018-08-31T01:39:42+02:00
25.10. 2022

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania  -  NN prípojka  pre novoinštalovanu poistkovú skriňu a  rozvádzač [...]

24.08. 2022

Verjná vyhláška

VV- Rozhodnutie  NN prípojka, Odberné ele. zariadenie - rozvádzač Zverejnené:  24.08.2022 [...]

9.02. 2022

Verjná vyhláška

Spoločnosť M&T-WOOD s.r.o., Horárska 28, 080 01 Prešov požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti [...]

9.12. 2021

Verjná vyhláška

VV-  o začatí správneho konania  výrub drevín  Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa [...]

18.11. 2021

Verjná vyhláška

VV-  rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby   "Obec Dubovica - vodovod " vodojem" podľa § [...]

16.11. 2021

Verjná vyhláška

VV-  oznámenie o začatí  stavbného konia  - Polyfunkčný objekt  Dubovica - Spevnené plochy a [...]

31.08. 2021

Verjná vyhláška

VV- Doddatočné povolenie stavby  - Polyfunkčný objekt Dubovica  podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. [...]

31.08. 2021

Verjná vyhláška

VV - umiestnenie stavby "Polyfunkčný objekt Dubovica"  - spevnené plochy a oplotenie  podľa § [...]

28.07. 2021

Verjná vyhláška

Územnému konaniu   "Polyfunkčný objekt Dubovica "  V E R E J N Á V [...]