Verejné vyhlášky

Verejné vyhlášky2018-08-31T01:39:42+00:00
13.03. 2017

Oznámenie

Oznámenie o strategickom dokumente "Lipany ÚPN-O Zmeny a doplnky 2017 zmena č. 1" obstarávateľ Mesto [...]

24.02. 2017

Oznámenie

Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  Ďačov " obstarávateľ  Obec Ďačov [...]

1.12. 2016

Územné konanie

Oznámenie o začatí územného konania  Verejná  vyhláška líniová stavba "IBV 3RD Dubovica " - úprava [...]

19.10. 2016

Územný plán PSK

Správa o hodnotení   k návrhu strategického dokumentu -  Územný  plán PSK. Verejnosť sa môže [...]