Podnikatelia a služby2018-08-31T01:39:45+02:00

Táto služba je spoplatnená.

Hrabčák, s.r.o. Vám ponúka:

Projektový navrch rozvodov vzduchu a rekuperačnej jednotky

Vypracovanie cenovej ponuky

Realizácia a montáž rozvodov vzduchu

Montáž rekuperačnej jednotky a distribučných elementov

Uvedenie do prevádzky a zaregulovanie systému VZT

Záručný a po záručný servis

 

Hrabčák, s.r.o. Vám ďalej ponúka:

Projektovú a inžiniersku činnosť pre stavby rôzneho druhu a účelu

Kontakt:

HRABČÁK, s.r.o., Železničná 11, Lipany, tel.: 0908 839 375, web: www.hrabcak.eu

logo

Hrabčák, s.r.o. Vám ponúka:

Projektový navrch rozvodov vzduchu a rekuperačnej jednotky

Vypracovanie cenovej ponuky

Realizácia a montáž rozvodov vzduchu

Montáž rekuperačnej jednotky a distribučných elementov

Uvedenie do prevádzky a zaregulovanie systému VZT

Záručný a po záručný servis

 

Hrabčák, s.r.o. Vám ďalej ponúka:

Projektovú a inžiniersku činnosť pre stavby rôzneho druhu a účelu

Kontakt:

HRABČÁK, s.r.o., Železničná 11, Lipany, tel.: 0908 839 375, web: www.hrabcak.eu

logo