Zmluva 2014

/Zmluva 2014

Zmluva 2014

ZMLUVY 2014

Názov zmluvy:  Zmluva o poskytovaní implementačných služieb 2/2013/MuĽuDu – zabezpečenie externého manažmentu Uzavrel:  Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Porstějovská 117/A Prešov  a Obec Dubovica Popis: Poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením externého manažmentu  projektu č.  WTSL.02.02.00-84-252/10finančný manažér Dátum uzavretia zmluvy:  31.10.2013 Dátum zverejnenia:  27.01.2014
Názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní implementačných služieb 3/2013/MuĽuDu – zabezpečenie externého manažmentu Uzavrel: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Porstějovská 117/A Prešov a Obec Dubovica Popis: Poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením externého manažmentu  projektu č.  WTSL.02.02.00-84-252/10 – administrátor projektu Dátum uzavretia zmluvy: 31.10.2013 Dátum zverejnenia: 27.01.2014
Názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní implementačných služieb 1/2013/MuĽuDu – zabezpečenie externého manažmentu Uzavrel: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Porstějovská 117/A Prešova Obec Dubovica Popis: Poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením externého manažmentu  projektu č.  WTSL.02.02.00-84-252/10koordinátor projektu Dátum uzavretia zmluvy: 31.10.2013 Dátum zverejnenia: 27.01.2014
Názov zmluvy: Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PR – SR Prílohy
Uzavrel:  Obec Ľubotín, Na rovni 12/302v zast. Ing. Jozef Havrila a Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna v zast.  mgr. Jan Golba a Obec Dubovica, Dubovica 190, v zast. Bystríkom Hudákom Popis: Partnerská zmluva pri realizácii projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10 s názvom Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu Dátum uzavretia zmluvy:  18.12.2013 Dátum zverejnenia: 27.01.2014
Názov zmluvy: Komisionárska  zmluva Uzavrel: LE CHEQUE  DEJEUNER s.r.o., Tomášiková 23/D Bratislava P.O.Box 109 Bratislava a Obec Dubovica Popis: Dodanie jedálnych kupónov  vo výške 3,60 € Dátum uzavretia zmluvy:26.02.2014 Dátum zverejnenia: 27.02.2014
Názov zmluvy:Dohoda č. 51/SB/2014/§12 Uzavrel:  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov a Obec Dubovica Popis: zabezpečenie realizácie menších obecných služieb pre obec Dátum uzavretia zmluvy:26.03.2014 Dátum zverejnenia:  27.03.2014
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR Uzavrel:  MPaRvVSR, Dobrovičová 12 Bratislava, IČO: 00156621a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR Dátum účinnosti zmluvy:  03.04.2014 Dátum zverejnenia: 04.04.2014
Názov zmluvy: Partnerská zmluva o FP zo štátneho rozpočtu SR  poskytnutom na realizáciu projektu v rámci programu cezhraničnej spolupráce PR – SR 2007-2013 Uzavrel:  Obec Ľubotín,  a Obec Dubovica Popis: práva a povinnosti medzi partnermi projektu Dátum uzavretia zmluvy: 12.05.2014 Dátum zverejnenia: 16.05.2014
Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. G 2014/01 Uzavrel:  CELTIMA SK, s.r.o.  Nitrianska 37 941 06 Komjatice a Obec Dubovica Popis: Pódium 10×6 m + zastrešenie AL konštrukcia  Dátum uzavretia zmluvy: 23.05.2014 Dátum zverejnenia: 28.05.2014
Názov zmluvy: Zmluva o zriadení vecného bremena  Uzavrel: VsVS, a.s.Humenského 50, Košice. IČO: 36570460  a Obec Dubovica Popis: Vecné bremeno – verejná kanalizácia Dátum uzavretia zmluvy: 23.05.2014 Dátum zverejnenia: 30.05.2014
Názov zmluvy:Dohoda č. 27/2014/§10 Uzavrel: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov a Obec Dubovica Popis: zabezpečenie realizácie menších obecných služieb pre obec Dátum uzavretia zmluvy:12.06.2014 Dátum zverejnenia: 17.06.2014
Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. G 2014/02 Uzavrel: GASTRO-GALAXI, Slovenská 16, 080 01  Prešov IČO: 41231082 a Obec Dubovica Popis: Dodanie tovaru – vybavenie kuchyne v čiastke 23.964,36 €   v rámci realizácii projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10 s názvom Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu Dátum uzavretia zmluvy:16.06.2014 Dátum zverejnenia: 17.06.2014
Názov zmluvy:Zmluva o službách č. 190614/3 Uzavrel: OPEN DOOR, s.r.o. Pázmáňa 2125/27 Šaľa, IČO: 46466339 a Obec Dubovica Popis: Predmetom je vypracovanie žiadosti o poskytnutie  finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu Dátum uzavretia zmluvy:19.06.2014 Dátum zverejnenia: 20.06.2014
Názov zmluvy: Hromadná licenčná zmluva Uzavrel: SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava  2, IČO: 178454 a Obec Dubovica Popis: Použitie hudobnej produkcie  na kult. podujatí Dátum uzavretia zmluvy:02.07.2014 Dátum zverejnenia: 04.07.2014
Názov zmluvy:Zmluva č. 101748 08U01 Uzavrel:Environmentálny fond, Bukureštská 4, Bratislava, IČO: 30796491, a Obec Dubovica Popis: úprava zmluvných podmienok, pri poskytnutí podpory  z fondu formou dotácie Dátum uzavretia zmluvy:02.07.2014 Dátum zverejnenia: 09.07.2014
Názov zmluvy: Dohoda č. 35/§50j/NS/2014/ŠR Uzavrel: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87,Prešov, IČO: 37937693  a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j Dátum uzavretia zmluvy:22.07.2014 Dátum zverejnenia:  28.07.2014
Názov zmluvy: Zmluva o audite Uzavrel:  AUDANA AUDIT, S.R.O., Svätoplukova 12 Prešov, IČO:316 922 49 a Obec Dubovica Popis: Vykonanie auditu  účtovnej závierky za rok 2013 Dátum uzavretia zmluvy: 7.1.2014Dátum zverejnenia: 28.07.2014
Názov zmluvy:  Kúpna zmluva Uzavrel: Jozef Cifra, Dubovica 313 a Obec Dubovica Popis:  kúpna zmluva  – hotel Holcija s pozemkami Dátum uzavretia zmluvy: 11.8.2014        Dátum zverejnenia: 18.08.2014
Názov zmluvy: Kúpna zmluva Uzavrel: Jozef Cifra, Dubovica 313 a Obec Dubovica Popis: Kúpna zmluva – vleky s príslušenstvom Dátum uzavretia zmluvy: 11.8.2014       Dátum zverejnenia: 18.09.2014
Názov zmluvy: Kúpna zmluva  č. G2014/03 Uzavrel:  GASTRO-GALAXI, s.r.o., Slovenská 16, Prešov, IČO: 44103930  a Obec Dubovica, Dubovica 190 Popis: Kúpna zmluva na tovar do vybavenie kuchyne v rámci realizácii projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10 s názvom Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu Dátum uzavretia zmluvy: 26.9.2014           Dátum zverejnenia: 30.09.2014
Názov zmluvy: Dohoda č. 197/2014/§10 Uzavrel: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87,Prešov, IČO: 37937693 a Obec Dubovica Popis: Realizovanie pracovnej činnosti občana v hmotnej núdzi formou MOS pre obec   §10 zákona č. 417/2013 Dátum uzavretia zmluvy: 30.09.2014 Dátum zverejnenia:  7.10.2014
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. G 2014/04 Uzavrel:  Ing. Ondrej Brzáč – Besko, Narcisová 9, 040 11 Košice IČO: 14302217  a Obec Dubovica Popis:  Dodanie tovaru Bowlingová dráha s príslušenstvom v rámci realizácii projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10 s názvom Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu Dátum uzavretia zmluvy: 13.10.2014 Dátum zverejnenia: 15.10.2014
Názov zmluvy: Zmluva o pripojení k informačnému systému – dátového centra obcí a miest Uzavrel:  Data Centrum elek. územnej samosprávy Slovenska (DEUS) IČO: 45736359  a Obec Dubovica Popis: Poskytovateľ  poskytne komunikačné služby, informačné služby elektronické služby samosprávy Dátum uzavretia zmluvy:  24.10.2014 Dátum zverejnenia:   24.10.2014
Názov zmluvy: Dohoda č. 88/SB/2014/§12
Uzavrel: ÚPSVaR, Slovenská 87, 080 28 Prešov IČO: 37937693a Obec Dubovica Popis:zabezpečenie realizácie menších obecných služieb pre obec Dátum uzavretia zmluvy: 25.11.2014 Dátum zverejnenia: 10.12.2014
Názov zmluvy: Kúpna zmluva  č. G2014/05  Uzavrel: Confer, s.r.o., Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36713201 a Obec Dubovica Popis:  zakúpenie stolov a stoličiek do konferenčnej sály v rámci realizácii projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10 s názvom Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu    Dátum uzavretia zmluvy: 2.12.2014    Dátum zverejnenia: 10.12.2014
Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. G 2014/06 Uzavrel: Jozef Sabol – SALT, Sabinovská 16, 08271 Lipany, IČO: 10741402  a Obec Dubovica  Popis: ozvučovacia  technika zariadenie potrebné na rozšírenie  a do vybavenie  konferenčnej sály v rámci realizácii projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10 s názvom Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu    Dátum uzavretia zmluvy: 5.12.2014   Dátum zverejnenia:  10.12.2014
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k dohode č. 35/§50j/NS/2014/ŠR  Uzavrel: Úrad práce  sociálnych vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28  Prešov, IČO: 37937693 a Obec Dubovica Popis: Predmetom  dodatku je vzájomná úprava práv  a povinnosti, týkajúcich sa spolufinancovania príspevku  na podporu miestnej zamestnanosti podľa § 50 j Dátum uzavretia zmluvy: 12.12.2014     Dátum zverejnenia: 15.12.2014
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 – kúpna zmluva Uzavrel: Jozef Cifra, Dubovica 313 a Obec Dubovica     Popis: Predlženie termínu nepeňažného plnenia          Dátum uzavretia zmluvy: 19.12.2014                                 Dátum zverejnenia: 22.12.2014
Názov zmluvy: Kúpna zmluva č.  G 2014/07    Uzavrel: MOSUPO JaM spol. s.r.o., Levočská 23 Stará Ľubovňa  a Obec Dubovica Popis:  Dodanie tovaru rámci realizácii projektu č. WTSL.02.02.00-84-252/10 s názvom Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu Dátum uzavretia zmluvy: 23.12.2014 Dátum zverejnenia: 29.12.2014
Názov zmluvy: Dodatok č. WTSL.02.02.00-84-252/10-01 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku  Uzavrel: Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja, ul. Wspolna 2/4 00 926  Varšava, Poľsko  a Obec Dubovica Popis:  Zmena doby realizácie  zmenená príloha č. 3 a č. 5 Dátum uzavretia zmluvy:29.12.2014  Dátum zverejnenia: 29.12.2014
[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:08+02:00