Zmluvy 2016

/Zmluvy 2016

Zmluvy 2016

ZMLUVY 2016

Názov zmluvy:Poistná zmluva Uzavrel: ČSOB Poisťovňa, a.s. Vajnorská 100/B 831 04  Bratislava 3 IČO: 31 325  416  a Obec Dubovica Popis:  Poistenie majetku  Dátum uzavretia zmluvy: 8.1.2016  Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 13 /2016/RB Uzavrel: RamontBuilding s.r.o., Abranovce 11,  IČO: 44 873 905  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie služieb externého manažmentu – implementácie  projektu s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia verejn. osvetlenia v obci Dubovica  Dátum uzavretia zmluvy: 15.1.2016  Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Názov zmluvy: Zmluva  o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta    Uzavrel:DOOXX – stravné lístky, spol. s.r.o.  Kálov 356, 010 01  Žilina, IČO: 36391000  a Obec Dubovica Popis: zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov  prostredníctvom stravných lístkov Dátum uzavretia zmluvy: 4.02.2016  Dátum zverejnenia: 04.02.2016
Názov zmluvy: Uzavrel: a Obec Dubovica Popis: Dátum uzavretia zmluvy: Dátum zverejnenia: 
[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:07+02:00