2014

/2014

2014

 

OBJEDNÁVKY

2014

Číslo objednávky:  e mail/2014
Popis:
objednávka 35 ks 110 l plastových smetných nádob
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
ENVI GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20 Lužianky pobočka Prešov IČO: 31434347
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.01.2014
Číslo objednávky: e mail/2014
Popis:Objednávka update programového vybavenia agendy OU na rok 2014 podsystémy FA,IM,PO,EO,DA
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
IFOsoft v.o.s.,Sabinovská 36,080 01 Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.02.2013
Číslo objednávky: 1 /2014
Popis: Objednávame si u Vás audítorské služby  za rok 2013
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Audana audit, s.r.o. Prešov a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky: 2/2014
Popis: zabezpečenie procesu VO podľa zákona č. 25/2006 pre projekt „Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu“ v cene 1488,00 €  s DPH
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: ARR PSK, Prostějovská 117/A Prešov
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
06.02.2014
Číslo objednávky: 3/2014
Popis: Kancelárske potreby na rok 2014 podľa potreby
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Globus, Vladimír Gladiš, Lipany a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.01.2014
Číslo objednávky: 4/2014
Popis: materiál v roku 2014 podľa potreby
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Domáce potreby s.r.o., Lipany
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.01.2014
Číslo objednávky:5 /2014
Popis:  Objednávame u Vás tovar pre rok 2014 podľa potreby
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: STAV MAJO, s.r.o. Lipany a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.01.2014
Číslo objednávky: 6/2014
Popis: Objednávame u Vás tovar a práce pre rok 2014
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ivan Bondr, Telcob Prešov  a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.01.2014
Číslo objednávky: 7/2014
Popis: Objednávame u Vás dodávku tovaru podľa potreby
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: PHB, s.r.o., Kamenica a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.02.2014
Číslo objednávky: 8/2014
Popis: objednanie servisu výpočtovej techniky a poradenstvo
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Ladislav Bernat- iBerNet, Hviezdoslavova 389/4 Šarišské Michaľany a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:12.01.2014
Číslo objednávky:9 /2014
Popis: Tovar podľa výberu na rok 2014
Identifikačné údaje dodávateľa  a odberateľa: Peter Roba, Dubovica 237a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.01.2014
Číslo objednávky: 10/2014
Popis: objednávame tovar podľa výberu  počas roka 2014
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: COOP Jednota, spot. družstvo Prešov, potraviny Dubovica a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.02.2014
Číslo objednávky: 11 /2014
Popis: odevný materiál na zhotovenie masiek  v súvislosti s kultúrnym podujatím Maska v slovenskej a poľskej ľudovej kultúre
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
Číslo objednávky: 12/2014
Popis: Objednávame u Vás tovar na zabezpečenie stravy na  kultúrne podujatie Maska v slovenskej a poľskej ľudovej kultúre pre 131 osôb v cene 364,94 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Potraviny pod Dubom, Rožkovany 15 082 71 a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.02.2014
Číslo objednávky: 13/2014
Popis:Objednávame u Vás tovar na zabezpečenie stravy na  kultúrne podujatie Maska v slovenskej a poľskej ľudovej kultúre pre 131 osôb v cene 60,50
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Goma elektor, s.r.o.08271 Dubovica 289 prevádzka Lipany  Nám. sv. Martina 11 a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.02.2014
Číslo objednávky: 14 /2014
Popis: Objednávame u Vás  vystúpenie malej dychovej hudby Sabinka na  kultúrne podujatie Maska v slovenskej a poľskej ľudovej kultúre v Dubovici konané 21.02.2014 v cene 80,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Mestské kultúrne stredisko Janka Borodáča č. 18 083 01  Sabinov a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.02.2014
Číslo objednávky: 15/2014
Popis:  propagačno publicistických predmetov súvisiacich s projektom posúvame hranice spolupráce prihran. polyfcentier MuLuDu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Tampex Prešov, spol. s r.o. a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 20.02.2014
Číslo objednávky: 16/2014
Popis: zverejnenie článku o realizácii projektu posúvame hranice spolupráce prihran. polyfcentier MuLuDu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  OLLE, s.r.o., Levočská 2, Prešov a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:  5.3.2013
Číslo objednávky: 17/2014
Popis: Objednávame u Vás hudobnú produkciu k MDŽ + CD nahrávku
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:Ing. Pitoňáková Košice a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 5.3.2014
Číslo objednávky: 18/2014
Popis: Objednávame u Vás geodetické zameranie pokračovanie chodníka v obci
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Štefan Varga, Boženy Nemcovej 12 Prešov a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 6.3.2014
Číslo objednávky: 18a /2014
Popis: Zemné práce pri výstavbe chodníka v obci
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Milan Kordiak, Duboavica 44, Lipany a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 22.4.2014
Číslo objednávky: 19/2014
Popis: Zverejnenie článku – zámer predaja hotela Holcija
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Petit Pres,a s. Košice Prešovský Korzára  a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 16.4.2014
Číslo objednávky: 21/2014
Popis:  objednanie výpočtovej techniky vybavenie potrebne pre implementáciu projektu č. WTSL. 02.02.00-84-252/10  Notebook a tlačiareň
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  IKARO s.r.o. Okružná 32, Prešov  a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 13.5.2014
Číslo objednávky: 22/2014
Popis:Zverejnenie článku – zámer predaja hotela Holcija
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Petit Pres,a s. Košice Prešovský Korzára  a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 5.5.2014
Číslo objednávky: 23/2014
Popis:  Výberove konanie  na riaditeľa ZŠ  – zverejnenie oznámenia
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:Petit Pres,a s. Košice Prešovský Korzára
a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 20.6.2014
Číslo objednávky: 24/2014
Popis: Tovar na zabezpečenie stravy  na kult.  podujatie 10. ročník Dubovického jurmaku konaného dňa 28.6.2014 v rámci projektu posúvame hranice spolupráce prihran. polyfcentier MuLuDu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Goma Elektro, s.r.o., Dubovica 289, prevádzka Lipany a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.06.2014
Číslo objednávky: 25/2014
Popis: Tovar na zabezpečenie stravy  na kult.  podujatie 10. ročník Dubovického jurmaku konaného dňa 28.6.2014 v rámci projektu posúvame hranice spolupráce prihran. polyfcentier MuLuDu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Potraviny pod Dubom Rožkovany 15  a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.6.2014
Číslo objednávky:26/2014
Popis: Hudobnú produkciu skupiny  Team revival MT na kult.  podujatie 10. ročník Dubovického jurmaku konaného dňa 28.6.2014 v rámci projektu posúvame hranice spolupráce prihran. polyfcentier MuLuDu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Richard Brunovský, Trenčianska 78/15 – 71 Nová Dubnica a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.6.2014
Číslo objednávky: 27/2014
Popis: Hudobnú produkciu ĽS Kollárovci  na kult.  podujatie 10. ročník Dubovického jurmaku konaného dňa 28.6.2014 v rámci projektu posúvame hranice spolupráce prihran. polyfcentier MuLuDu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Občianské združenie goralov žijúcich na Spiši, Letná 13, Stará Ľubovňa a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.6.2014
Číslo objednávky: 28/2014
Popis:Objednanie prekladu textu PL, SK-PL v rámci projektu v rámci projektu posúvame hranice spolupráce prihran. polyfcentier MuLuDu WTSL.02.02.00.84
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jakub Zápotoka, Hviezdna 7, Prešov 080 01 a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
4.7.2014
Číslo objednávky: 29/2014
Popis: Zemne práce pri oprave chodníka
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Milan Kordiak, Dubovica 44 a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.7.2014
Číslo objednávky: 30/2014
Popis: objednanie materiálu  PDK frakcia 4/8 c aj s dopravou
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Ľubotice a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.08.2014
Číslo objednávky: 31/2014
Popis: Objednanie znaleckého posudku pre stanovenie všob. hodnoty vlek LH 180, detský vlek
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ing. Marián Viňanský, znalec Prešov a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.8.2014
Číslo objednávky: 32/2014
Popis: objednanie materiálu  PDK frakcia 0/4  aj s dopravou
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Ľubotice a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.8.2014
Číslo objednávky: 33/2014
Popis: Vypracovanie protipožiarneho stanoviska pre 3.triednu MŠ Dubovica
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Vladimír Kručay, Zapotockého 4, Prešov a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.7.2014
Číslo objednávky: 34/2014
Popis: objednanie mat. a dem. plynového potrubia v kuchyni viacúčelového domu
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jozef Goliaš, j. Bottu 986/15 082 71  Lipany a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.6.2014
Číslo objednávky: 35/2014
Popis: objednanie prepravu osôb ŽSS a MSS na kultúrne podujatie Ľubotín
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Bc. Miloš Kušnír, Tajovského 792/1 Lipany IČO: 44677243 a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
1.8.2014
Číslo objednávky:  36 /2014
Popis: objednanie prekladu receptov zo slov. do poľ. jazyka publikácie tradičných jedál  potrebná pre implementáciu projektu posúvame hranice spolupráce prihran. polyfcentier MuLuDu WTSL.02.02.00.84
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Jakub Zápotoka Hviezdna 7, Prešov, 080 01 a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
30.8.2014
Číslo objednávky: 37/2014
Popis: objednanie zhotovenia roštov – reži rozmer 75cm x 550 cm
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Šarišský s.r.o. , Krivianska 518/36, 082 71  Lipany IČO: 36491471 a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.9.2014
Číslo objednávky: 38/2014
Popis: objednanie uverejnenie článku o realizácií projektu posúvame hranice spolupráce prihran. polyfcentier MuLuDu WTSL.02.02.00.84
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  OLLE, s.r.o., Levočská 2,  Prešov a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.9.2014
Číslo objednávky: 39/2014
Popis: objednanie zemných prác pri oprave chodníkov cena dohodou 240 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Milan Kordiak, Dubovica 44 082 71  Lipany a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.9.2014
Číslo objednávky: 40/2014
Popis: objednanie poradenskej činnosti pre obec
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Mgr. Miroslav Kovalik, 17 novembra, 083 01  Sabinov a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 
26.9.2014
Číslo objednávky: 41/2014
Popis: objednanie opravy kondenzačného kotla v KD
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Miloš Semančík EKOTHERM, Dubovica 150, 082 71  Lipany a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky
:  8.10.2014
Číslo objednávky: 42/2014
Popis: objednanie  – fotografovanie obce Dubovica jeseň 2014
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  CBS Mapy s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 
13.10.2014
Číslo objednávky: 43/2014
Popis: objednanie porealizačného geodetického  zamerania „Dubovica splašková kanalizácia II. etapa
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GEP Štefan Varga, Boženy Nemcovej 12 080 05  Prešov a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.10.2014
Číslo objednávky: 44/2014
Popis: objednanie a zhotovenie a dodanie publikácie tradičných jedál – dvojjazyčná publikácia tradičných jedál  pre projekt posúvame hranice spolupráce prihran. polyfcentier MuLuDu WTSL.02.02.00.84
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: CBS Mapy s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.10.2014
Číslo objednávky: 45/2014
Popis: objednávame u vás materiál pre stolnotenisový oddiel:  – poťahy
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Róbert Valuch, Bajzova 2420/27 010 01 Žilina, IČO: 40583236   a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.10.2014
Číslo objednávky: 46/2014
Popis: objednávame u  Vás profilaktiku tlačiarni  a kopírovacieho stroja, testovanie a nastavenie
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ladislav Bernát – iBerNet Hviezdoslavova 389/4 Šarišské Michaľan, IČO: 4493793 a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.10.2014
Číslo objednávky: 47/2014
Popis: Objednávame vytýčenie  pozemkov pri hoteli Holcija
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Geodet, Ing. Miloš Kožuško, Nám. sv. Martina 93, Lipany, IČO: 35449071  a Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
24.10.2014
Číslo objednávky: 48/2014
Popis: Objednávame u Vás aktualizáciu dokumentácie BOZP a ochrany pred požiarmi PO a vykonanie školení zamestnancov
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  R.D.TECH. Radoslav Dugas  Jarovnice 246, IČO: 34813616 a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 
27.10.2014
Číslo objednávky: 49/2014
Popis: Objednávame u Vás  pracovnú obuv a oblečenie na úsek št. vod. správa, ochrana pred povodňami a ochranu ovzdušia
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Mária Timčová – TOPAS, Nám. Sv. Martina 72, IČO:  3028835 a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
.11.11.2014
Číslo objednávky: 50/2014 zaslaná e mail
Popis:  kamennú posypovú soľ v množstve 3000 kg aj s dopravou v cene 594,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  M4Green, s.r.o. Zvončeková 1559/8 Sečovce, IČO: 36842672  a  Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
.8.12.2014
Číslo objednávky: 51/2014
Popis: objednávame u Vás uloženie odpadu kód 170107
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Marius Pedersen, a.s. Prevádzka Sabinov, Hollého  35 a Obec Dubovica, vz. Bystríkom Hudákom  – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
.11.12.2014
Číslo objednávky: 52/2014
Popis: Objednávame u Vás dodanie vitrín potrebné na rozšírenie a dovybavenie Polyfcentra  pre projekt MuLuDu v sume 680,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Miroslav Žvanda Šarišské Dravce 39, IČO: 34815511 a Obec Dubovica, vz. Ladislav Timčom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.12.2014
Číslo objednávky: /2014
Popis:
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: a
Obec Dubovica, vz. Ladislavom Timčom  – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
.2014
[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:08+02:00