Yearly Archives: 2021

/2021

Výzva

2021-03-09T12:48:07+02:00

Výzva na zverejnenie  podľa § 34e zákona č. 229/1991 Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o návrátenie užívacích práv k lesným pozemkom Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o návrátenie užívacích práv k lesným pozemkom Zverjnené: 9.3.2021

Výzva2021-03-09T12:48:07+02:00

Výzva

2021-02-24T09:38:33+02:00

Obec Dubovica, zriaďovateľ Materskej školy v Dubovici č. 48, v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti [...]

Výzva2021-02-24T09:38:33+02:00

Objednávky 2021

2021-05-11T14:20:34+02:00

  Číslo objednávky:  /2021Popis:Cena:  €Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: Dátum zverejnenia: Číslo objednávky:  019210323923/2021Popis: šmýkľavka pre deti s dodaním Cena: 92,98  €Identifikačné údaje dodávateľ: TPD, František Majtán- Euronics TPD, Farského 26, Bratislava , IČO: 11790547Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: 05.05.2021Dátum zverejnenia: 05.05.2021 [...]

Objednávky 20212021-05-11T14:20:34+02:00

Zmluvy za rok 2021

2021-05-11T14:26:12+02:00

Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy : Zmluva o zbere,preprave a zhodnotení stavebnéh odpadu  Uzavrel:  CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov , IČO: 45562776 a Obec Dubovica Popis:  poskatovanie služieb  spojených so zberom stavebnéh odpadu  Dátum uzavretia: 30.04.2021 Dátum zverejnenia: 11.05.2021 Názov zmluvy :  Dodatok č. [...]

Zmluvy za rok 20212021-05-11T14:26:12+02:00