Yearly Archives: 2021

/2021

Výzva

2021-02-24T09:38:33+02:00

Obec Dubovica, zriaďovateľ Materskej školy v Dubovici č. 48, v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti [...]

Výzva2021-02-24T09:38:33+02:00

Objednávky 2021

2022-05-06T16:07:22+02:00

  Číslo objednávky:  703-010-1659914318/2021Popis:  Led vianočný projektorCena:  23,74 € Identifikačné údaje dodávateľ: Donoci s.r.o., Pražská 2532/4 Blansko, IČO: 45739569Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: 22.12.2021Dátum zverejnenia: 27.12.2021 Číslo objednávky: 61  /2021Popis: Vyhotovenie geomet. plánu -  odčlenenie pozemkov Cena: 840,00 €Identifikačné údaje dodávateľ: GEODUS s.r.o., Nám. slob. 79, Sabinov, IČO: [...]

Objednávky 20212022-05-06T16:07:22+02:00

Zmluvy za rok 2021

2022-05-05T18:34:48+02:00

Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia: Názov zmluvy: Kúpna zmluva Uzavrel: Rastislav Cifra,  Dubovica 339 a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 730/7   Dátum uzavretia: 21.12.2021  Dátum zverejnenia: 27.12.2021 Názov zmluvy: Kúpna zmluva Uzavrel: Helena Havrilová,  Čordáková 1217/34, Košice  a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 699/22  [...]

Zmluvy za rok 20212022-05-05T18:34:48+02:00