Daily Archives: 8. novembra 2023

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2023-11-08T15:26:11+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 6.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2023  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2023-11-08T15:26:11+02:00