Monthly Archives: január 2024

//január

Verjná vyhláška

2024-01-19T09:18:31+02:00

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov Verejná vyhláška  Zverejnené:  19.1.2024

Verjná vyhláška2024-01-19T09:18:31+02:00

Objednávky 2024

2024-02-19T18:02:55+02:00

Číslo objednávky: /2024 Popis: Cena:   € Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky:  Dátum zverejnenia:  Číslo objednávky: 6/2024 Popis: Kniha čarovný Sabinov a okolie Cena: 816,00 € Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: CBS spol s.r.o., Kynceľová 54, IČO: 36754749 a Obec [...]

Objednávky 20242024-02-19T18:02:55+02:00

Zmluvy 2024

2024-02-01T17:28:13+02:00

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia:    Dátum zverejnenia: Názov zmluvy :  Dodatok č.2 Uzavrel: Marius Pederswen a.s., Opatovská 1735, Trenčín, IČO: 34115901  a Obec Dubovica Popis:  Dodatok č .2  k Zmluve o nakladaní s odpadom  ceny a platobné podmienky od 1.2.2024   Dátum uzavretia: 1.2.2024   Dátum [...]

Zmluvy 20242024-02-01T17:28:13+02:00