Monthly Archives: jún 2024

//jún

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2024-06-14T07:42:36+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 10.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.06.2024  o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2024-06-14T07:42:36+02:00