Objednávky 2012

/Objednávky 2012

Objednávky 2012

Číslo objednávky: 1/2012
Popis:
Objednávka na posyp miestnych komunikácii
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov IČO: 37936859
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
27. januára  2012
Číslo objednávky: 2/2012
Popis:
Objednávka na kuchynské zariadenia podľa vlastného výberu( elektrický  kotol, vodný kúpeľ, tácky otvárač….)
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
GASTRO GALAXI, Branislav Dvoriščák, Stuľany, IČO: 4123108
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
01. februára 2012
Číslo objednávky: 3/2012
Popis:
Objednávka na vyhotovenie projektovej dokumentácie  k stavebnému povoleniu k projektu „Dubovica – chodník pre peších“
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
COPROING, s.r.o., Kúpeľná 6, Prešov IČO: 36504661
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
01. februára 2012
Číslo objednávky: 4/2012
Popis:
Objednávka na kancelárske potreby na rok 2012
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
GLOBUS – Vladimír Gladiš, prevádzka Nám sv. Martina 72, 082 71 Kamenica 298,IČO: 37466933
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
1. februára  2012
Číslo objednávky:  e-mail
Popis:
Objednávka hrniec nerezový s pokrievkou a smaltovaný pekáč s pokrievkou
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
obchod@s.p.trade.sk,Stanislav Pribula – SP TRADE, Bardejovská 25, Prešov, IČO: 37713256
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
14. februára 2012
Číslo objednávky: 78662675 e-mail
Popis:
1x Monitor Samsung BX2240,  2x HP Compaq zostava  – cca  682,40 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G  Bratislava, IČO: 35950226
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
22. marec 2012
Číslo objednávky: 5/2012
Popis:
Odborná poradenská činnosť pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní – v čiastke 550,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Mgr.Miroslav Kovalik – ORIM, 17. novembra 73, Sabinov, IČO: 40291642
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky: 
29.6.2012
Číslo objednávky: 6/2012
Popis: Objednanie betónu  C 10 (výstavba chodníka) cena dohodou 49€/m3

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
LIBET s.r.o., Kriviansk 49
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
9.10.2012
Číslo objednávky: 7/2012
Popis: Objednanie služieb pri zhodnocovaní BRO mobilným zariadením na rok 2012 na základe uznesenia VZ ZOHT č. 31/2011 zo dňa 14.12.2012

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
ZOHT, Krivianska 1, Lipany, IČO: 37938231
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
2012
Číslo objednávky: 8/2012
Popis: Objednávame cestný obrubník 100/20/12 v množstve 513 ks  cena dohodou  4,38 s DPH

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
C.M.R. Slovakia s.r.o. Bardejovská 13, Ľubotice, IČO: 31721079
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.10.2012
Číslo objednávky:9/2012
Popis: Drvené kamenivo 0 -8   výstavba chodníka

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
C.M.R. Slovakia s.r.o. Bardejovská 13, Ľubotice, IČO: 31721079
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.10.2012
Číslo objednávky:10/2012
Popis: Vytýčenie potrubia pre plynovod  – chodník pre peších

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
SPP a.s. Bratislava, pobočka Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.10. 2012
Číslo objednávky:11/2012
Popis: Vytýčenie telek. sietí pre výstavbu chodníka

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, pobočka Prešov
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.10.2012
Číslo objednávky: 12/2012
Popis: zmné práce pri úprave miestnej komunikácii

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Anton Polomský – stolárstvo, Brezovička 128
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.10.2012
Číslo objednávky:14/2012
Popis: opravu plynového ohrievača vody v MŠ

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Miloš Semančík – EKOTHERM, Dubovica 150
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.12.2012
Číslo objednávky:15/2012
Popis: materiál pre stolný tenis

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Valuch Róbert , Bajzová 2420/27, Žilina
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
11.12.2012
Číslo objednávky:16/2012
Popis:opravu miestneho rozhlasu

Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Peter Červeňák, Dubovica 39, 082 71  Lipany
a
Obec Dubovica, vz. Bystíkom Hudákom – starostom obce
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.12.2012
[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:08+02:00