Objednávky 2015

/Objednávky 2015

Objednávky 2015

 

Číslo objednávky:1/2015
Popis:Objednávame u Vás kancelárske potreby na rok 2015 podľa potreby.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GLOBUS, Vladislavom Gladišom, Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.01.2015
Číslo objednávky:2/2015
Popis:Objednávame u Vás materiál v roku 2015 podľa potreby.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Domáce potreby, s.r.o., Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.01.2015
Číslo objednávky:3/2015
Popis:Objednávame u Vás tovar pre rok 2015 podľa potreby.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: STAV-MAJO, s.r.o., Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.01.2015
Číslo objednávky:4/2015
Popis:Objednávame u Vás tovar a práce pre rok 2015.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ivan Bondra, Prešov a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.01.2015
Číslo objednávky:5/2015
Popis:Objednávame u Vás dodávku tovaru pre rok 2015.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: PHB, s.r.o., Kamenica a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.01.20105
Číslo objednávky:6/2015
Popis:Objednávame u Vás údržbu a opravu verejného osvetlenia na rok 2015.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:Ing. Ladislav Hrabčák, Elektromontáže, Nám. sv. Martina 89, Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.01.2015
Číslo objednávky:7/2015
Popis:Objednávame u Vás potraviny podľa výberu na rok 2015.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: COOP-JEDNOTA, Spotrebné Družstvo Potraviny Dubovica a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.01.2015
Číslo objednávky:faxom
Popis:Objednávame si u Vás jedálne kupóny podľa potreby v roku 2015.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LE CHEQUE DEJEUNEUR, s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.01.2015
Číslo objednávky:8/2015
Popis:Objednávame si u Vás preklad testu súhrnnej správy č. 3 v rámci implementácie projektu „Posúvame hranice spolupráce prihraničných polyfcentier MuĽuDu“.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Izabela Zajac Celapolka, 41. Garbarska 24/35, 31-131 Krakow – PL a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.01.2015
Číslo objednávky:9/2015
Popis:Objednávame u Vás drevo TSP MINO CARBON, poťahy DONIC BLUE FIRE  JP, poťahy TSP VENTUS.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Róbert Valuch, Bajzova 2420/27, Žilina a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
08.02.2015
Číslo objednávky:10/2015
Popis:Objednávame si u Vás vyhotovenie geometrického plánu na parcelu 260/2.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: S. Varga, B. Nemcovej 12, Prešov a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
12.02.2015
Číslo objednávky:11/2015
Popis:Objednávame si u Vás zemné práce a odvoz zeminy z priľahlých potôčikov v obci Dubovica.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: PHB, s.r.o., Kamenica 110 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.02.2015
Číslo objednávky:12/2015
Popis:Objednávame si u Vás dubové dosky na lavičky s počtom 36ks s povrchovou úpravou a montážou.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Peter Beliš, Kamenica 310 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
05.03.2015
Číslo objednávky:13/2015
Popis:Objednávame si u Vás preklad textu k súhrnnej správe č. 5/2015.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:Mgr. Jakub Zapotoka, Hviezdna 645/7, Prešov a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
13.03.2015
Číslo objednávky:14/2015
Popis:Objednávame si u Vás výrobu a opravu vybračnej dosky na výrobu zámkovej dlažby.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: KOVSTAV, s.r.o., Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.03.2015
Číslo objednávky:15/2015
Popis:Objednávame si u Vás zemné práce pri úprave miestnych komunikácii a úprave terénu v areáli MŠ.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Milan Krodiak, Dubovica 44 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.03.2015
Číslo objednávky:16/2015
Popis:Objednávame si u Vás plechovú garáž 3 x 6m.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: ALSIM, s.r.o., Pod Klaštorom 456, Hronský Beňadik a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.03.2015
Číslo objednávky:17/2015
Popis: Objednávame si u Vás spracovanie prezentačného filmu DVD projekt č. WTSL0202 00-84-252/10, názov projektu „Posúvame hranice spolupráce prihraničných polyfcentrier MuĽuDu“. v celkovej čiastke 2.660,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Peter Seman, Dubovica a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.03.2015
Číslo objednávky: faxom
Popis:Objednávame si u Vás jedálne kupóny podľa potreby v roku 2015.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LE CHEQUE DEJEUNEUR, s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
09.04.2015
Číslo objednávky:18/2015
Popis:
Objednávame si u Vás montážne práce vo viacúčelovom dome v zasadačke na prízemí – montáž prevlaku na strope.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:
Jozef Miženko Dubovica 56 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
15.04.2015
Číslo objednávky:19/2015
Popis:Objednávame si u Vás preklad textu k súhrnnej správe č. 5.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Mgr. Jakub Zápotoka, Hviezdna 6451/7, Prešov a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.05.2015
Číslo objednávky: 20/2015
Popis: Objednávame u Vás zhotovenie geometrického plánu  na parcelu KN č. 258/2 a kúpnej zmluvy
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GEP Štefan Varga, B. Nemcovej 12 prešov IČO: 14317176 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.052015
Číslo objednávky:  pretlač
Popis: Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  VsVS, a. s.  Kamenského 50, Košice 042 48, IČO: 36570460 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
22.05.2015
Číslo objednávky: 21/2015
Popis: Objednávame u Vás vypracovanie návrhovej  štúdie – rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dubovica. Cena za navrhovanú štúdiu je 999,60 € s DPH
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: RIMI-SECURITY s.r.o. Bardejov, Security systéms, Duklianska 14.  08501 Bardejov,  IČO: 31731643  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  25.6.2015
Číslo objednávky: 22/2015
Popis: Objednávame u Vás zhotovenie geometrického plánu  a kúpnej zmluvy na parcelu KN č. 272/2
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: GEP Štefan Varga, B. Nemcovej 12 prešov IČO: 14317176 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
25.6.2015
Číslo objednávky: faxom
Popis: Objednávame si u Vás jedálne kupóny podľa potreby v roku 2015
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LE CHEQUE DEJEUNEUR, s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
14.07.2015
Číslo objednávky: 23/2015
Popis: Objednávame u Vás spracovanie žiadosti o NP KaHR -ZZVS1501 v čiastke 950,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  EUROLEADER CONSULTING s.r.o.a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.07.2015
Číslo objednávky: 24/2015
Popis: Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov a realizáciu zákazky podľa ! 9 ods. 9 zákona o VO na predmet zákazky“Výmena okien a dverí telocvične, Základná škola Dubovica 374- havarijná situácia. Termín dodania ihneď, Cena za vypracovanie súťažných podkladov je 240,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: ORIM -TENDER, s.r.o., 17. novembra 73, 083 01  Sabinov  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.7.2015
Číslo objednávky: 25/2015
Popis: Objednávame u Vás Bistro misky 275- 102 ks, pohár Casablanka 102 ks, lyžička na kávu 102 ks
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: EUROGASTROP, s.r.o. prevádzka ul. Strojnícka 11360/7 080 06 Prešov  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  21.7.2015
Číslo objednávky: 26/2015
Popis: Objednávame u Vás fotochemikáliu proti burine Clinic 5 l.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: FYTOSTAR  s.r.o. Bardejovská 44 080 06 Prešov  IČO:  36477095 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.7.2015
Číslo objednávky: 27/2015
Popis: Objednávame u Vás kompletnú betónovú kanalizačnú  šachtu  o priemere 450 a kanalizačnú odbočku v čiastke 230,90 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: EKOPRIM s.r.o., Strojnícka17, 080 01  Prešov IČO: 31710115  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
23.7.2015
Číslo objednávky: 28/2015
Popis: Objednávame u Vás dodávku tovaru na rok 2015
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: MIREX- ARMATÚRY, Železničná 11, 082 71  Lipany  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
27.7.2015
Číslo objednávky: 29/2015
Popis: Objednávame u Vás čistiace kanalizačné korugované odbočky 400x200x90% – 3 ks tesnenia – 3 ks, zátky – 3 ks na 200 m
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Pikula Spolka z.o.o, Priemyszlona S 38-200 Jaslo PL  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.8.2015
Číslo objednávky: 30/2015
Popis: Objednávame u Vás šmýkačku REX 3 m KBT červená 1 ks  v cene  73,50 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ladislav Farmadin – Topgarden, Slivkova 951/15 B Nitrianske Hrnčiarovce 951 01, IČO: 36931241 a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.8.20015
Číslo objednávky: 31/2015
Popis: Objednávame u Vás  kamenivo
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: CMR – Slovakia, Bardejovská 13 080 06, Nižná Šebastova a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
3.8.2015
Číslo objednávky: 32/2015
Popis: Objednávame u Vás rúry PVC 315×7,7×1000, kanalizačné hrd.hl.SN4,  mreža liatinová D  2 ks v cene 71,93 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Armatúry JAFAR s.r.o., Švabská 47, 080 05 Prešov  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
21.8.2015
Číslo objednávky: 33/2015
Popis: Objednávame u Vás automatickú práčku ZANUSSI   v cene 279,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: SALT ELEKTRO, Nám. Sv. Martina 51, 082 71  Lipany  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
20.8.2015
Číslo objednávky: 34/2015
Popis: Objednávame u Vás obrubníky  10x20x100 cm 136 ks  v vrátane dopravy  v cene 535,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
31.8.2015
Číslo objednávky: 35/2015
Popis: Objednávame u Vás opravu malej traktorovej vlečky
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: KOVSTAV, s.r.o. , 082 71  Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.9.2015
Číslo objednávky: 36/2015
Popis: Objednávame u Vás odvodňovacie žľaby 9 ks  100x13x17 cm v čiastke 212,76 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LIBET s.r.o. Krivianska 49, 082 71  Lipany  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.9.2015
Číslo objednávky:  37/2015
Popis: Objednávame u Vás zemné práce pri stavbe chodníka v obci Dubovica v cene 854,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jiři Procházka, Dubovica 45 082 71  Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
8.9.2015
Číslo objednávky: 38/2015
Popis: Objednávame u Vás opravu alarmu na obecnom úrade EZS v čiastke cca 77,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Spex , s.r.o. Baštová 34, 080 01  Prešov a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.9.2015
Číslo objednávky: 39/2015
Popis: Objednávame u Vás kamenivo 4-8, 8-16, 0-4 podľa tel. upresnenia v čiastke 336,00 € a  a odvodňovacie žlaby 2 ks  v čiastke 47,50 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LIBET s.r.o. Krivianska 49, 082 71  Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
17.9.2015
Číslo objednávky: fax
Popis: Objednávame si u Vás jedálne kupóny podľa potreby v roku 2015
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: LE CHEQUE DEJEUNEUR, s.r.o., Tomášikova 23/D Bratislava   a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.10.2015
Číslo objednávky: 40/2015
Popis: Objednávame u Vás kamenivo frakcie 19-90  40 t s dopravu  v čiastke 495,30
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: HT – SH s.r.o, Holého 29 Sabinov a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.10.2015
Číslo objednávky: 41/2015
Popis: Objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie  obnova materskej školy Dubovica  v čiastke 3960,00 E  termín dodania 21.102015
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: 4ARCH STUDIO, s.r.o. Veterná 6551/6 Haniska   a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.10.2015
Číslo objednávky: 42/2015
Popis: Objednávame u Vás rúru korugovanú 400/5000-  1 ks, konštrukčné rúry 101/6×3 – 24 bm, pasovinu 3,5×5 – 6bm, varné kolená – 4 ks,  v celkovej cene cca 400,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: MIREX s.r.o., Armatúry, Železničná 11, Lipany  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
2.11.2015
Číslo objednávky: 43/2015
Popis: Objednávame u Vás dodávku a montáž klimatizačnej jednotky v budove viacúčelového domu Dubovica  v čiastke 4987,0 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Slovdach, s.r.o, Popradská 23,  Stará Ľubovňa a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
6.11.2015
Číslo objednávky: 44/2015
Popis: Objednávame u Vás dovoz zasypového piesku v cene 1680 € s DPH a kameniva v cene 480 €, s DPH.
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Smetana Bartolomej, Zámocká 309, Krivany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
18.11.2015
Číslo objednávky: 45/2015
Popis: Objednávame u Vás 5 ks  spojovacej sady na svetelnú reťaz v cene 19,2o €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.11.2015
Číslo objednávky: 46/2015
Popis: Objednávame opravu traktora  Zetor 7245 Horal, oprava spojky, prevodovky
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Adamko Marian, Hermanovce 348, a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
19.11.2015
Číslo objednávky: 47/2015
Popis: Objednávame u Vás pneumatiky na traktor Zetor
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  NAZAL, s.r.o. Lažany 47, Svinia  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
  19.11.2015
Číslo objednávky: 48/2015
Popis: oprava kopírovacieho stroja CANON  a toner v čiastke 101,63 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ivan Bondra TELCO- B, Mudroňova 3 Prešov   a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.12.2015
Číslo objednávky: 49/2015
Popis: Objednávame mat. na opravu traktora Zetor v čiastke 278,19 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  AGRO MX, s.r.o.  Družstevná 36, Prešov a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.12.2015
Číslo objednávky: 50/2015
Popis: Vyhotovenie geometrického plánu- porealizačné zameranie viacúčelového domu v cene 360,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Goplan Prešov, Konštantínová 3, Prešov  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.12.2015
Číslo objednávky: 51/2015
Popis: Objednávame posypovú soľ s dopravou v cene 568,74 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Stav Majo, s.r.o., Železničná 11, Lipany  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
7.12.2015
Číslo objednávky: 52/2015
Popis: Montáž a demontáž vianočných výzdob v cene 510,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:  Ing. Ladislav Hrabčák, Elektormontáže, Nám. sv. Martina 89, 082 71 Lipany a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
10.12.2015
Číslo objednávky: 53/2015
Popis: Oprava kanalizačného potrubia z dôvodu zosuvu pôdy v celkovej čistke 5984,40 s DPH
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: SLOVDACH s.r.o. Popradská 23. Stará Ľubovňa  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
11.12.2015
Číslo objednávky: 54/2015
Popis: Zemné práce pri úprave verejných priestranstiev stavebným strojom, JCB 3CX v celkovej cene 325,50 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Jiři Procházka, Dubovica 45,   a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
11.12.2015
Číslo objednávky: 55/2015
Popis:  Objednávame u Vás opravu vianočných ozdôb v čiastke 200,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Ondrej Karabinoš, Dubovica 179, a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
11.12.2015
Číslo objednávky: 56/2016
Popis: Objednávame u Vás služby verejného obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Dubovica  II. kolo v čiastke 445,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa:I⊄Z Tender s.r.o., Východná 7134/9A Trenčín a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
11.12.2015
Číslo objednávky: 57/2016
Popis: Objednávame u Vás  právne služby  na rok 2016 vo výške  150,00 €
Identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa: Advokátska kancelária  Babin, Petko Partners s.r.o., Hlavná 29 Prešov  a Obec Dubovica, Ladislavom Timčom – starostom obce, IČO 326992
Dátum vyhotovenia objednávky:
29.12.2015
[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:07+02:00