Voľby do orgánov samosprávnych krajov2016-10-05T21:17:00+02:00

Vážení voliči,

Pred hlasovaním preukážete svoju totožnosť občianskym preukazom, alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Potom dostanete od členov okrskovej volebnej komisie dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku na voľbu predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov zastupiteľstva najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených (ich počet je uvedený na hlasovacom lístku –  t. j.  vo volebnom obvode č. 8 Sabinov  volíme 4. poslancov ). Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto do volebnej schránky.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Zoznam kandidátov  predseda a  poslancov  samosprávneho kraja

Zápisnica okrskovej volebnej komisie