Modernizácia spôsobu vykurovania šatní na futbalovom ihrisku v Dubovici

/Modernizácia spôsobu vykurovania šatní na futbalovom ihrisku v Dubovici

Modernizácia spôsobu vykurovania šatní na futbalovom ihrisku v Dubovici

Výzva:                             Výzva poslancov PSK 2024
Program:                        Šport
Druh výdavku:                Kapitalové výdavky
Názov projektu:            Modernizácia spôsobu vykurovania šatní na futbalovom ihrisku v Dubovici
Výška dotácie :               2.000,- eur /slovom: dvatisíc
eur/                                                                        

Ako už z názvu projektu, na ktorý sme žiadali dotáciu vyplýva –Modernizácia spôsobu vykurovania šatní na futbalovom ihrisku v Dubovici prostredníctvom dotácie  sa vymenil kotol na plyn  v budove šatní FK.

Modernizáciou vykurovania  šatní na futbalovom ihrisku v Dubovici chceme docieliť  zlepšenie energetickej účinnosti budovy. Znižovanie spotreby energií je v súčasnosti  trendom v celej Európskej únii.  Výmenou 20 ročného nefunkčného plynového  kotla  za úspornejší  kondenzačný  kotol dôjde k  úspore energie. Menšia produkcia energie znamená menšie znečistenie, čo vedie k zlepšeniu životného prostredia  – čistejšiemu vzduchu.  Šetrenie zdrojmi však neprospieva len  životnému prostrediu, ale aj  úspore finančných prostriedkov.

Odborné práce:  výmena kotla, vyvložkovanie komína bola vykonaná  dodávateľský firmou ENERTOP.

.

2024-07-12T11:48:24+02:00