Voľby do orgánov NR2018-08-31T01:39:46+02:00

Voľby  do Národnej rady SR – 2016

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa určil deň konania volieb  na sobotu 5.marca 2016

viac informácií:

Rozhodnutie predsedu NR SR

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Elektronická  adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradník do okrskovej volebnej komisie:

ocudubovica@stonline.sk

Voľby  do Národnej rady SR – 2012

Voľby do orgánov NR – zápisnica