Povodeň 19982018-08-31T01:39:44+02:00

     V dňoch 25.-26. júla sa mali v Dubovici konať oslavy 720. výročia prvej písomnej zmienky o obci a slávnostné vysvätenie a odhalenie okenného erbu a vlajky. Tieto oslavy prerušila 20.7.1998 povodeň, ktorá postihla našu obec.

     Pondelok 20.7. 1998. Slniečko a jasná belasá obloha už od rána veštili, že bude prekrásny slnešný deň. Poobede sa obloha začala mračiť a blížila sa poriadna letná búrka. Búrka, ako každá iná? Nie! To čo nasledovalo v ten deň a tie nasledujúce si nikto nedokázal predstaviť ani v najhoršom sne.

     Asi o 16.00 hod., keď búrka už ustávala, sa celé koryto potoka začalo napĺňať vodou. Voda udierala do mostov, hádzala 3-5 metre vysoké vlny, až sa nakoniec rozliala po celej dedine. Svoju dravosť ukazovala svoju moc a silu. Strhávala mosty, lávky a brala všetko, čo jej prišlo do cesty: stromy, stodoly, autá, dobytok z maštalí a hydinu. ľudia podľahli panike. Plakali, kričali, modlili sa, zachraňovali čo sa dalo. Niektorí brali svoje deti, starých a utekali do sadov a na vyššie položené miesta. Domy sa začali napĺňať vodou, bahnom a nánosmi, čo voda vliekla so sebou. Siahala do výšky až jeden meter. Hučala tak mocne, že ani kostolné zvony ju nemohli utíšiť. Tí čo ostali uväznení vo svojich domovoch, nemali kam újsť. Táto hrôza trvala asi 45 minút. Keď voda začala upadať, všetci si s úľavou vydýchli, že žijú. Niektorí unikli smrti len o vlások.

     Tento živel zničil všetko čo mu prišlo do cesty. Zmenil dedinu na nepoznanie. Dva rodinné  domy, Jána Pavela a Jozefa Stariňáka, boli poškodené tak, že museli byť asanované.  Táto hrozná udalosť sa hlboko vryla do pamäte všetkých dubovičanov. Pripomína nám ju každá letná búrka. Dúfam len, že sa už nikdy taká hrôza nezopakuje.

     Dubovičanka v dĺžke cca 2km po obidvoch strán potoka, podobne ako väčšina typických obcí na Slovensku. Potok Dubovičanka zbiera vody z prameňov pod horským nánosom Bachúreň z plochy 900 ha. V letnom období v potoku tečie sotva 50l/s. Počas ničivých záplav sa prehnala obcou povodeň s kulmináciou 350 metrov kubických za sekundu a s celkovým odhadovaným objemom dažďovej vody 600 000 m3. Spôsobila škody v rozsahu viac ako 200 miliónov SK na majetku obci a občanov v Dubovici i v Lipanoch.