Komisie

Komisie2018-08-31T01:39:45+00:00

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje  orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu). V obci Dubovica je zriadený dobrovoľný hasičský zbor a tieto komisie:

Na ochranu verejného záujmu, správa obecného majetku, sociálnych vecí, financií, vybavovanie sťažností, ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby

Predseda:  Roba Peter

Členovia:  Nagy Daniel, Ing., Bryndza Ján, 

 

Kultúru a vzdelanie

Predseda:  Hudák Bystrík

Členovia:  Kolesár Ján, Molčan Jozef, Molčan Štefan , Čarnogurská Mária, Sedláková Daniela, Semanová Mária

 

Mládež, šport, cestovný ruch

Predseda:  Šipka Štefan

Členovia:  Vincent Onderčo, Peter Hudák , Ing.Stanislav Haladej