Komisie2020-06-18T14:05:20+02:00

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje  orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu). V obci Dubovica je zriadený dobrovoľný hasičský zbor a tieto komisie:

Na ochranu verejného záujmu, správa obecného majetku, sociálnych vecí, financií, vybavovanie sťažností, ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby

Predseda:  Roba Peter

Členovia: Ing. Daniel Nagy, Bc.Miroslav Hrabčák, Ján Kolesár  

Kultúru a vzdelanie

Predseda: Ľudovít  Čarnogurský

Členovia: Vlasta Fedáková Nagyova, Ľudmila Dudová, Ľudmila Červeňáková, Mária Kolesárová, Mária Čarnogurská, Mária Molčanová, Milada Knapová, Ľubomír Timčo

Mládež, šport, cestovný ruch

Predseda: Patrik Semančík 

Členovia:  Štefan Šipka, Ing. Stanislav Haladej, Matúš Sabolík, Štefan Baňas, Mirka Berdisová