Elektronické podanie

//Elektronické podanie
Elektronické podanie2017-09-22T15:14:04+00:00

Elektronické podanie je možné realizovať prostredníctvom portálu www.slovensko.sk  alebo, www.dcom.sk

je prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta)

a vytvorené podanie je potrebné podpísať zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).