Dotácie2024-01-11T10:19:39+02:00

Zoznam dotácií   poskytnutých zrozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný, alebo verejnoprospešný účel.

ROK 2023

ROK 2022

Rok 2021