Životné prostredie

//Životné prostredie
Životné prostredie2018-08-31T01:39:43+00:00

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania  spojené s miestnou obhliadkou a účelom vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania  spojené s miestnou obhliadkou a účelom vydania súhlasu na výrub drevín