Informácie pre verejnosť2018-08-31T01:39:44+02:00
16.05. 2022

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 30.05.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

28.12. 2021

Oznam

Oznámenie o  plánovanom výrube drevní/krovitých porastov   firmou PIKOLO s.r.o poverená s VsD v zmysle [...]

22.11. 2021

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 03.12.2021 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

25.10. 2021

Výberové konanie

OZNAM  Obec Dubovica, v zastúpení starostom obce Ladislavom Timčom, v zmysle § 4 zákona  [...]

6.10. 2021

Vykurovacia sezóna sa už začala

Vykurovacia sezóna sa už začala, nepodceňujte dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov [...]

31.08. 2021

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 14.09.2021 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

4.06. 2021

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v [...]