Informácie pre verejnosť

///Informácie pre verejnosť
Informácie pre verejnosť2018-08-31T01:39:44+00:00
21.08. 2019

Zmena cestovného poriadku

Cestovný poriadok  liniek 708404 platný od 1.9.2019. Popis zmeny: bola prevedená optimalizácia jazdnej doby [...]

13.08. 2019

Schválené VZN

  na 5. zasadnutí OZ dňa  09.08.2019 bolo uznesením č. 77/2019 schválené : VZN [...]

7.08. 2019

Ponuka práce

Agentúra dočasného zamestnávania LESS  WORK  ponúka prácu pre občanov Ponuka 1 Ponuka 2 Ponuka [...]

27.04. 2019

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 9.05.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a zaverečnému [...]

24.01. 2019

Usmernenie k chovu ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa usmernila postup registrácie chovov ošípaných, v ktorých sa chová maximálne 1 [...]