Informácie pre verejnosť

///Informácie pre verejnosť
Informácie pre verejnosť2018-08-31T01:39:44+00:00
24.01. 2019

Usmernenie k chovu ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa usmernila postup registrácie chovov ošípaných, v ktorých sa chová maximálne 1 [...]

27.11. 2018

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 12.12.2018 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu [...]