Oznam

/Oznam

Oznam

Obec Dubovica,  Dubovica 190,   082 71  Lipany

            OZNÁMENIE

Obec Dubovica  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie  Oznámenie o uložení úradnej zásielky pre adresáta:

Daniela Baňas

Oznámenie o uložení zásielky  si môžete prevziať na adrese : Obec Dubovica, Dubovica 190, v čase úradných hodín do 18 dní odo dňa vyvesenia.

Vyvesené: 3.10.2023

 

 

 

 

2023-10-03T10:56:31+02:00