Danka

/Danka Sedláková

About Danka Sedláková

This author has not yet filled in any details.
So far Danka Sedláková has created 25 blog entries.

Objednávky 2019

2019-01-21T18:21:25+00:00

  Číslo objednávky:/2019 Popis: Cena:   € Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky: .1.2019 Dátum zverejnenia: 10.01.2019 Číslo objednávky:2/2019 Popis: doplatok zo soc. fondu  k strave Cena:  do 80,00  € Identifikačné údaje dodávateľ: Materská škola, Dubovica 48 Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky: [...]

Objednávky 20192019-01-21T18:21:25+00:00

Voľba prezidenta SR 2019

2019-01-16T15:47:13+00:00

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím  10. januára 2019 vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň  ich konania na sobotu 16. marca 2019  a deň konania druhého kola  na sobotu  30.marca 2019.Informácie pre voličaZverejnené: 16.01.2019 Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  okrskovej volebnej komisiee mail: ocudubovica@stonline.skZverejnené: 16.01.2019 Voľby prezidenta  2014 [...]

Voľba prezidenta SR 20192019-01-16T15:47:13+00:00

Zmluvy rok 2019

2019-01-11T10:57:40+00:00

Názov zmluvy : Uzavrel:  a Obec Dubovica Popis: Dátum uzavretia:         Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy : Uzavrel:  a Obec Dubovica Popis: Dátum uzavretia:         Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy : Uzavrel:  a Obec Dubovica Popis: Dátum uzavretia:         Dátum zverejnenia:  Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní odborného proadenstva pri VO Uzavrel:  ALI TENDER, [...]

Zmluvy rok 20192019-01-11T10:57:40+00:00

Schválené VZN a rozpočet

2018-12-19T14:38:28+00:00

  na 2. zasadnutí OZ dňa  14.12.2018 VZN č.  1/2018 - o  miestnych daniach na rok 2019   (pdf) VZN č. 2/2018 - o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   ( pdf)    (Príloha ) VZN č. 3/2018 o výške príspevku žiaka za pobyt v ŠKD a ŠSZČ pri Základnej škole v Dubovici  (pdf)  VZN č. 4/218  o [...]

Schválené VZN a rozpočet2018-12-19T14:38:28+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2018-12-10T10:43:09+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 2.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  14.12.2018   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2018-12-10T10:43:09+00:00

Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“

2018-12-07T11:28:25+00:00

Verejná  vyhláška    Oznámenie podľa § 117  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 416/2001 Z.z.  o prechode niektorých psobnosti z orgánov štátnej spravy na obce  a zákona  č. 369/1990 o obecnom zriadení  vydáva povolenie pre   pre stavbu     "Dubovica - výstavba VN, NN, TS"   Verejná vyhláška  [...]

Verejná vyhláška – „Dubovica – výstavba VN,NN,TS“2018-12-07T11:28:25+00:00