Danka

/Danka Sedláková

About Danka Sedláková

This author has not yet filled in any details.
So far Danka Sedláková has created 123 blog entries.

Objednávky 2022

2022-01-18T15:31:40+02:00

  Číslo objednávky:    /2022Popis: Cena:  €Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky:Dátum zverejnenia:  Číslo objednávky: 4/2022Popis: oprava traktora ZETOR 7245 Horal Cena:   437,16  €Identifikačné údaje dodávateľ: Autofit-centrum s.r.o., Jarková 60/2, Sabinov, IČO: 46047417Podpísal/Funkcia: Ladislav Timčo – starostom obce, IČO 326992Dátum vyhotovenia objednávky: 7.1.2022Dátum zverejnenia: 18.1.2022 Číslo objednávky: 03/2021Popis: obedy [...]

Objednávky 20222022-01-18T15:31:40+02:00

Zmluvy za rok 2022

2022-01-11T18:23:57+02:00

Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia: Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022 Uzavrel: Stolnotenisový klub Dubovica, Dubovica 38, IČO: 53046145 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.2022 Dátum zverejnenia: 11.1.2022 Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022   Uzavrel: Dubovičan, o.z., Dubovica [...]

Zmluvy za rok 20222022-01-11T18:23:57+02:00

Oznam

2021-12-28T11:17:58+02:00

Oznámenie o  plánovanom výrube drevní/krovitých porastov   firmou PIKOLO s.r.o poverená s VsD v zmysle zákona č. 251/2012 Výzva  Oznámenie Upozornenie

Oznam2021-12-28T11:17:58+02:00

Verjná vyhláška

2021-12-09T18:10:59+02:00

VV-  o začatí správneho konania  výrub drevín  Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktorá musí byť zverejnená vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Zverejnené:  09.12.2021 [...]

Verjná vyhláška2021-12-09T18:10:59+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2021-11-26T18:38:25+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 18.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  10.12.2021  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2021-11-26T18:38:25+02:00

Materiál na prerokovanie v OZ

2021-12-02T15:44:45+02:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 03.12.2021 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2021-12-02T15:44:45+02:00

Verjná vyhláška

2021-11-18T17:26:01+02:00

VV-  rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby   "Obec Dubovica - vodovod " vodojem" podľa § 42 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a žiadosti žiadateľa: Obec Dubovica Zverejnené:  18.11.2021

Verjná vyhláška2021-11-18T17:26:01+02:00

Verjná vyhláška

2021-11-16T14:03:29+02:00

VV-  oznámenie o začatí  stavbného konia  - Polyfunkčný objekt  Dubovica - Spevnené plochy a oplotenie" podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a žiadosti žiadateľa: ENERTOP Zverejnené:  16.11.2021

Verjná vyhláška2021-11-16T14:03:29+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2021-10-25T10:21:58+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce  zvoláva   17.  zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa      29.10.2021   o 18.00 hod. vo  viacúčelovom  dome. Pozvánka 

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2021-10-25T10:21:58+02:00