Danka

/Danka Sedláková

About Danka Sedláková

This author has not yet filled in any details.
So far Danka Sedláková has created 71 blog entries.

Oznam – prerušenie distribúcie elektriny

2020-01-31T09:54:23+00:00

OZNÁMENIE VSD  a.s  oznamuje občanom, že  v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území  obce nasledovne : OBEC DUBOVICA: č.d.1-40,211-325,336-38,345,363,369,382,391,399,416,420,429, v termíne  19. február 2020 od 08:00 hod. do 11:00 hod. Dubovica 1 Dubovica, ČOM: 0000223979, EIC: 24ZVS0000050102A Dubovica 1 Dubovica, ČOM: 0000223983, EIC: 24ZVS0000050110B Dubovica [...]

Oznam – prerušenie distribúcie elektriny2020-01-31T09:54:23+00:00

Verjná vyhláška

2020-01-27T15:59:17+00:00

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na stavbu "Obec Dubovica - vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť" Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch [...]

Verjná vyhláška2020-01-27T15:59:17+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-01-22T08:28:40+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  23.1.2020   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka 

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-01-22T08:28:40+00:00

Zmluvy 2020

2020-02-21T13:13:09+00:00

Názov zmluvy : Uzavrel:  a Obec Dubovica Popis: Dátum uzavretia:          Dátum zverejnenia:   Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Uzavrel: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,  Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO 50 349 287 a Obec Dubovica Popis:úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití regionálneho [...]

Zmluvy 20202020-02-21T13:13:09+00:00

Objednávky 2020

2020-02-13T16:31:22+00:00

  Číslo objednávky: /2020 Popis: Cena: Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia:Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky: Dátum zverejnenia: Číslo objednávky: /2020 Popis: Cena: Identifikačné údaje dodávateľ: Podpísal/Funkcia:Ladislav Timčo - starostom obce, IČO 326992 Dátum vyhotovenia objednávky: Dátum zverejnenia: Číslo objednávky: e mail/2020 Popis: 2x vlajka 2 x tyč, doprava manipulačné poplatky Cena: 96,00 [...]

Objednávky 20202020-02-13T16:31:22+00:00

Výstavba detského ihriska – ZŠ

2020-01-30T15:01:04+00:00

Kód projektu:                            3LT4XW6UCXČíslo projektu:                          549/2019/2Názov projektu:                        Podpora rozvoja športu na rok 2019 -             [...]

Výstavba detského ihriska – ZŠ2020-01-30T15:01:04+00:00

Výstavba viacúčelového ihriska – MŠ

2020-01-30T15:59:57+00:00

Číslo projektu:                          MF/011272/2019-442 Číslo projektu:                          MF/011695/2019-442 - uznesenie vlády  č.123 Názov projektu:                        Výstavba viacúčelového detského ihriska v materskej      [...]

Výstavba viacúčelového ihriska – MŠ2020-01-30T15:59:57+00:00

Vyvesené materiály – VZN

2019-12-17T20:39:33+00:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 107/2019  v bodoch a), b), c), d), zo  dňa 13.12.2019 VZN č.  3/2019 – o  miestnych daniach na rok 2020  (pdf) VZN č. 4/2019 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  ( [...]

Vyvesené materiály – VZN2019-12-17T20:39:33+00:00