Danka

/Danka Sedláková

About Danka Sedláková

This author has not yet filled in any details.
So far Danka Sedláková has created 77 blog entries.

Verjná vyhláška

2020-04-15T14:18:39+00:00

Verejná vyhláška  -Stavebné povolenie  novostavby  - rekreačná chata na parcele 845/30 k. u. Dubovica  Zverejnené: 15.4.2020

Verjná vyhláška2020-04-15T14:18:39+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-04-09T11:00:51+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 9.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  17.04.2020  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-04-09T11:00:51+00:00

Verjná vyhláška

2020-04-21T14:01:24+00:00

Rozhodnutie vo veci vydania stavebného povolenia va vodnú stavbu - Obec Dubovica - vodovod , Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť Toto oznámenie má charakter  verejnej vyhlášky, podľa § 26  zákona č. 71/1967 správneho poriadku a  musí byť vyvesené 15  dní na úradnej tabuli Obce Dubovica a správneho orgánu. Rozhodnutie verejná vyhláška   [...]

Verjná vyhláška2020-04-21T14:01:24+00:00

Verjná vyhláška

2020-03-11T17:06:00+00:00

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného  konania a  o nariadení ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov na stavbu "Novostavba rekreačnej chaty " p.č. 845/24. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Z.z. [...]

Verjná vyhláška2020-03-11T17:06:00+00:00

Pozemkové úpravy – Nižný Slavkov

2020-03-03T08:16:57+00:00

OÚ Prešov , PaLO ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozmkoého vlastníctva, pozemkových úpravách nariaďuje podľa § 7 ods. 2 zákona konanie o začatí pozemkových úprav  k.u. Kamenica Nariadenie konania  o začatí pozemkových úprav  Zverejnené: 3.3.2020

Pozemkové úpravy – Nižný Slavkov2020-03-03T08:16:57+00:00

Pozemkové úpravy – Kamenica

2020-03-03T08:14:36+00:00

OÚ Prešov , PaLO ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozmkoého vlastníctva, pozemkových úpravách nariaďuje podľa § 7 ods. 2 zákona konanie o začatí pozemkových úprav  k.u. Kamenica Nariadenie konania  o začatí pozemkových úprav  Zverejnené: 3.3.2020

Pozemkové úpravy – Kamenica2020-03-03T08:14:36+00:00

Oznam – prerušenie distribúcie elektriny

2020-01-31T09:54:23+00:00

OZNÁMENIE VSD  a.s  oznamuje občanom, že  v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území  obce nasledovne : OBEC DUBOVICA: č.d.1-40,211-325,336-38,345,363,369,382,391,399,416,420,429, v termíne  19. február 2020 od 08:00 hod. do 11:00 hod. Dubovica 1 Dubovica, ČOM: 0000223979, EIC: 24ZVS0000050102A Dubovica 1 Dubovica, ČOM: 0000223983, EIC: 24ZVS0000050110B Dubovica [...]

Oznam – prerušenie distribúcie elektriny2020-01-31T09:54:23+00:00

Verjná vyhláška

2020-01-27T15:59:17+00:00

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na stavbu "Obec Dubovica - vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť" Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch [...]

Verjná vyhláška2020-01-27T15:59:17+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-01-22T08:28:40+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  23.1.2020   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka 

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-01-22T08:28:40+00:00