Zmluvy 2024

/Zmluvy 2024

Zmluvy 2024

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia:    Dátum zverejnenia:

Názov zmluvy :  Dodatok č.2 Uzavrel: Marius Pederswen a.s., Opatovská 1735, Trenčín, IČO: 34115901  a Obec Dubovica Popis:  Dodatok č .2  k Zmluve o nakladaní s odpadom  ceny a platobné podmienky od 1.2.2024   Dátum uzavretia: 1.2.2024   Dátum zverejnenia: 1.2.2024


Názov zmluvy : Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Uzavrel:  Jana Hudáková, Zlatá Baňa 84, IČO: 55901921 a Obec Dubovica Popis: pracovanie osobných údajov v informačnom systéme Personálna a mzdová agenda  Dátum uzavretia: 17.1.2024    Dátum zverejnenia: 19.1.2024


Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní FP na prevádzku poskytovanej sociálnej sluižby neverejnému poskytovateľovi sociál. služby  Uzavrel:  Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice, IČO: 35514027  a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku za poskytnutie sociálnych služieb pre občanov   Dátum uzavretia:   18.1.2024  Dátum zverejnenia:  19.1.2024


Názov zmluvy :Zmluva  o automatizovanom spracovaní miezd Uzavrel: Jana Hudáková, Zlatá Baňa 84, IČO: 55901921 a Obec Dubovica Popis: automatizované spracovanie miezd  za pomoci výpočtovej techniky   Dátum uzavretia: 17.1.2024  Dátum zverejnenia: 19.1.2024


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024 Uzavrel: Stolnotenisový klub Dubovica, Dubovica 38, IČO: 53046145 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.2024 Dátum zverejnenia: 11.1.2024


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024  Uzavrel: Dubovičan, o.z., Dubovica 179, IČO: 50256947 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.2024 Dátum zverejnenia: 11.1.2024


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok  2024 Uzavrel: Futbalový klub Dubovica , Dubovica 340, IČO: 17147620  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 11.1.2024 Dátum zverejnenia: 11.1.2024

2024-02-01T17:28:13+02:00