Aktuality

/Aktuality
Aktuality2018-08-31T01:39:46+00:00
7.07. 2020

Oznam

dovoľujeme si Vás informovať, že Okresný úrad Sabinov zverejnil: Výzvu na predkladanie projektov financovaných [...]

25.06. 2020

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 7.07.2020 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

23.06. 2020

Oznam

Obec Dubovica,  Dubovica 190,   082 71  Lipany             OZNÁMENIE Obec Dubovica  [...]

23.06. 2020

Oznam

Vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku v obci Dubovica zverejnené: 23.06.2020     [...]

2.06. 2020

Verjná vyhláška

Rozhodnutie vo veci vydania stavebného povolenia va vodnú stavbu - Obec Dubovica - vodovod [...]

15.04. 2020

Verjná vyhláška

Verejná vyhláška  -Stavebné povolenie  novostavby  - rekreačná chata na parcele 845/30 k. u. Dubovica  [...]

Click edit button to change this text.