Aktuality2018-08-31T01:39:46+02:00
10.06. 2022

Oznam

Opatrenia na kontorlu a zabránenia šírenia moru včiel

10.06. 2022

Zverejnenie oznamu

Prejednania dedičstva  Dubovica 216,  vyhlásenie ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku po nariadení likvidácie [...]

16.05. 2022

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 30.05.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

9.02. 2022

Verjná vyhláška

Spoločnosť M&T-WOOD s.r.o., Horárska 28, 080 01 Prešov požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti [...]

9.12. 2021

Verjná vyhláška

VV-  o začatí správneho konania  výrub drevín  Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa [...]

22.11. 2021

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 03.12.2021 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

18.11. 2021

Verjná vyhláška

VV-  rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby   "Obec Dubovica - vodovod " vodojem" podľa § [...]

16.11. 2021

Verjná vyhláška

VV-  oznámenie o začatí  stavbného konia  - Polyfunkčný objekt  Dubovica - Spevnené plochy a [...]

Click edit button to change this text.