Aktuality2018-08-31T01:39:46+02:00
5.06. 2024

Materiál na prerokovanie OZ

Zverejnenie materiálu, ktorý bude prerokovaný na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva Záverečný účet k 31.12.2023 [...]

19.03. 2024

Verjná vyhláška

Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie stavebného konania Verejná vyhláška  Zverejnené:  19.3.2024 [...]

15.02. 2024

Verjná vyhláška

Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie kolaudačného konania Zverejnené:  15.2.2024

18.12. 2023

VV – začtie kolaudačného konania

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania návrh na kolaudáciu časti stavby „Novostavba [...]

3.10. 2023

Oznam – Lipany ÚPN- M

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o [...]

Click edit button to change this text.