Aktuality2018-08-31T01:39:46+02:00
15.02. 2024

Verjná vyhláška

Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie kolaudačného konania Zverejnené:  15.2.2024

19.01. 2024

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. [...]

18.12. 2023

VV – začtie kolaudačného konania

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania návrh na kolaudáciu časti stavby „Novostavba [...]

3.10. 2023

Oznam – Lipany ÚPN- M

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o [...]

3.10. 2023

Oznam

Obec Dubovica,  Dubovica 190,   082 71  Lipany             OZNÁMENIE Obec Dubovica  [...]

4.09. 2023

Verjná vyhláška

Povolenie užívania stavby  - Chata Dubovica 3    Zverejnené:  04.09.2023

Click edit button to change this text.