Aktuality

/Aktuality
Aktuality2018-08-31T01:39:46+00:00
19.03. 2020

Verjná vyhláška

Rozhodnutie vo veci vydania stavebného povolenia va vodnú stavbu - Obec Dubovica - vodovod [...]

11.03. 2020

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného  konania a  o nariadení ústneho pojednávania podľa § [...]

27.01. 2020

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na [...]

Click edit button to change this text.