Demografické údaje2023-02-03T11:03:51+02:00

Počet obyvateľov v kategóriách

Počet obyvateľov k 31.12.2022 – trvalý pobyt
1437
Muži 742
Ženy 695
—————————————————————— —————
vek    0-15 rokov 260
vek  16-18 rokov 50
vek od  19 rokov –    muži 574
vek  od 19 rokov –   ženy 551

Počet obyvateľov

2019 2020 2021 2022
Počet obyvateľov
1447  1445  1440  1437
Prechodný pobyt
0  4  5  7
Narodení 14  11  25  19
Zomrelí 14  10  10  14
Prisťahovaní 7  16  10  21
Odsťahovaní 31  21  30  28
Počet sobášov 20  20  21  16