Aktuality2018-08-31T01:39:46+02:00
26.08. 2022

Verjná vyhláška

Spoločnosť M&T-WOOD s.r.o., Horárska 28, 080 01 Prešov požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti [...]

24.08. 2022

Verjná vyhláška

VV- Rozhodnutie  NN prípojka, Odberné ele. zariadenie - rozvádzač Zverejnené:  24.08.2022 [...]

29.07. 2022

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 16.08.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

10.06. 2022

Oznam

Opatrenia na kontorlu a zabránenia šírenia moru včiel

Click edit button to change this text.