Aktuality2018-08-31T01:39:46+02:00
28.06. 2023

Dubovicki jurmak 2023

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“ Na základe žiadosti o poskytnutie [...]

27.06. 2023

Verjná vyhláška

Stavebné povolenie   -  Priepust cez bezmenný potok Zverejnené:  27.6.2023

30.05. 2023

Verjná vyhláška

stavebné povolenie na stavbu „Rekreačná chata“, na pozemku parc. č. KN-C 824/9 Zverejnené:  30.05.2023 [...]

26.05. 2023

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania podľa § 61 ods.4 zákona č. [...]

9.05. 2023

Materiál na prerokovanie OZ

Zverejnenie materiálu, ktorý bude prerokovaný na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva Záverečný účet k 31.12.2022 [...]

16.02. 2023

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 2.3.2023 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

12.12. 2022

Schválené VZN

 na 2. zasadnutí OZ dňa  09.12.2022 bolo uznesením č. 18/2/2022 schválené : VZN č. [...]

23.11. 2022

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 5.12.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

Click edit button to change this text.