Poľovnícke združenie2018-08-31T01:39:42+02:00

Úlohou poľovníctva je chov a zušľachťovanie zveri, ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi, pred útrapami v zime, škodlivými zásahmi ľudí a škodlivej zveri, ako aj budovanie a ochrana poľovníckych zariadení. Medzi poľovníkmi platí zásada ,, čo poľovník, to ochranca prírody.

Poľovnícke združenie Javor bolo v Dubovici založené v roku 1964. Prvým dubovickým  poľovníkom bol Jozef Baňas, bývalý predseda MNV. Združenie roku 1993 stratilo poľovnícky revír z dôvodu vyvlastňovania súkromných pozemkov a lesov.  Od roku 1993 funguje pod názvom Poľovnícke združenie Žliabky.

Hranica poľovníckeho revíru sa tiahne po štátnej ceste z Dubovice do Brezovice, po katastrálnej hranici obce Vysoká smerom na Adamovu horu do sedla medzi Vysokou a Nižným Slavkovom a východným smerom po hrebení medzi Stavencom a Marduňou, ďalej potôčikom do obce Dubovica.

V našich lesoch sa vyskytuje táto zver: srnčia zver ,zajac poľný, jarabica poľná, jelenia zver,diviak, líška hrdzavá, jazvec, vlk dravý, rys ostrovid a občas sa zatúla aj medveď hnedý. Z pernatej zveri sa vyskytuje : jariabok hôrny, sluka lesná, sova lesná, jastrab veľký, kaňa lesná, holub hrivňák, holub plúžik, krkavec. Od roku 2000 aj bažant a kačica divá.