Obecné zastupiteľstvo2020-08-13T13:20:20+02:00

Obecné zastupiteľstvo obce  Dubovica je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených  obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva .

Poslanci obecného úradu

Čarnogurský Ľudovít poslanec OZ  
Červeňák Peter poslanec OZ
Duda Milan  poslanec OZ
Hrabčák Miroslav,Bc poslanec OZ
Kolesár Ján poslanec OZ
Nagy Daniel, Ing. poslanec OZ
Roba Peter poslanec OZ
Semančík Patrik  poslanec OZ
Šipka Štefan poslanec OZ – zástupca

Rozdelenie pracovných obvodov pre poslancov OZ  je následovné:

Obvod Číslo domu Meno poslanca
č.1 1 – 45  Miroslav Hrabčák, Bc.
č.2 46 – 90  Ľudovít Čarnogurský
č.3 91 – 136 Peter Červeňák
č.4 137 – 181 Patrik Semasnčík
č.5 182 – 226 Milan Duda
č.6 227 – 271 Ján Kolesár
č.7 272 – 316  Štefan Šipka
č.8 317 – 361  Daniel Nagy, Ing.
č.9 362…  Peter Roba

Komisie

Na ochranu verejného záujmu, správa obecného majetku, sociálnych vecí, financií, vybavovanie sťažností, ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby

predseda: Roba Peter

členovia: Nagy Daniel, Ing., Bc.Miroslav Hrabčák, Ján Kolesár

Kultúru a vzdelanie

predseda: Ľudovít Čarnogurský

členovia: Ľudmila  Dudová,  Ľudmila Červeňáková,  Mária Čarnogurská , Mária Kolesárová, Milada Knapová, Mária Molčanová, Vlasta Nagyová Fedáková, Ľubomír Timčo

Mládež, šport, cestovný ruch

predseda: Patrik Semančík

členovia:  Šipka Štefan, Stanislav Haladej Ing.,  Matúš Sabolík, Štefan Baňas, Mirka Berdisová

Uznesenia obecného zastupiteľstva (…)

Rokovací poriado (…)

Úlohy obecného  zastupiteľstva (…)