Obecné zastupiteľstvo2023-12-28T15:33:43+02:00

Obecné zastupiteľstvo obce  Dubovica je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených  obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva .

Poslanci obecného úradu

Čarnogurský Ľudovít poslanec OZ – zástupca  
Červeňák Peter poslanec OZ
Duda Milan  poslanec OZ
Haladej Stanislav, Ing. poslanec OZ
Kolesár Ján poslanec OZ
Molčan Matúš poslanec OZ
Roba Peter poslanec OZ
Šejirman Peter, Bc. poslanec OZ
Šipka Štefan poslanec OZ

Rozdelenie pracovných obvodov pre poslancov OZ  je následovné:

Obvod Číslo domu Meno poslanca
č.1 1 – 45 Ing.Stanislav Haladej
č.2 46 – 90 Ľudovít Čarnogurský
č.3 91 – 136 Peter Červeňák
č.4 137 – 181 Matúš Molčan
č.5 182 – 226 Milan Duda
č.6 227 – 271 Ján Kolesár
č.7 272 – 316  Štefan Šipka
č.8 317 – 361  Peter Šejirman, Bc.
č.9 362…  Peter Roba

Komisie

Na ochranu verejného záujmu, správa obecného majetku, sociálnych vecí, financií, vybavovanie sťažností, ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby

predseda: Roba Peter

členoviaBc. Peter Šejíirman, Matúš Molčan, Ján Kolesár, Peter Červeňák, Štefan Šipka,    

Kultúru a vzdelanie

predseda: Milan Duda

členovia: Mgr. Ľudmila Dudová, Vlasta Nagyova Fedáková, Ľudmila Červeňáková, p. Erika Molčanová, Bc. Mária Angelovičová.

Mládež, šport, cestovný ruch

predseda: Stanislav Haladej Ing.,

členovia:Patrik Semančík, Matúš Molčan, Jozef Zvolenský ml., Ing. Dávid Molčan, Štefan Šipka.

Uznesenia obecného zastupiteľstva (…)

Rokovací poriado (…)

Úlohy obecného  zastupiteľstva (…)