Remeselníci2018-08-31T01:39:44+02:00

V minulom storočí žili v Dubovici šikovní remeselníci. Kolári (zhotovovali kolesá do vozov), tesári, kováči, murári, stolári, pokrývači, krajčíri, napríklad p. Karabinoš a p. Ceperko, ktorí ručne šili rôzne oblečenia (kroje) pre bačov, dievky a ostatných občanov. V obci bol šikovný remeselník Imrich Ružbarský, ktorý sa zaoberal rezbárstvom, garbiarstvom a kožušníctvom. Drevorezbou sa zaoberal aj Ján Hudák. Aj v súčasnej dobe máme v obci šikovného drevorezbára a krajčíra Ing. Jozefa Lipovského.