Obec Dubovica2018-08-31T01:39:47+02:00

logox2

Obecný úrad

Dubovica 190
082 71 Lipany
Tel. / Fax:            051 / 457 20 47
Tel. starosta:       0918 421 461
E-mail:                 ocudubovica@stonline.sk
Web:                    new.obecdubovica.sk

Obec bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí.

Kompetencie  obce sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky
  • Zákonom  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Platným právnym poriadkom SR
  • Všeobecným záväznými nariadeniami obce
Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Región: Hornotoryský
IČO: 00326992
Rozloha: 1680 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1278
Starosta: Ladislav Timčo
Zástupca starostu obce: Štefan Šipka

.

ÚRADNÉ HODINY

PO:   7.30 – 12.00     13.00-15.30
UT:   7.30 – 12.00     13.00-15.30
ST:   7.30 – 12.00     13.00-15.30
ŠT:      NE STRÁNKOVÝ DEŇ
PI:   7.30 – 12.00     13.00-15.30

Zamestnanci obecného úradu

Mária Semanová samostatný referent OcÚ
Daniela Sedláková samostatný referent OcÚ
Helena Fialkovičová kontrolór obce
Ľudmila Molčanová zamestnanec OcÚ