Obec Dubovica2023-03-22T15:32:04+02:00

logox2

Obecný úrad

Dubovica 190
082 71 Lipany
Tel. / Fax:               051 / 457 20 47
Tel. starosta:         0918 421 461
E-mail:                    info@obecdubovica.sk 
Web:                         www.obecdubovica.sk

Obec bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí.

Kompetencie  obce sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky
  • Zákonom  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Platným právnym poriadkom SR
  • Všeobecným záväznými nariadeniami obce
Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Sabinov
Región: Hornotoryský
IČO: 00326992
Rozloha: 1680 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1278
Starosta: Ladislav Timčo
Zástupca starostu obce: Ľudovít Čarnogurský

.

ÚRADNÉ HODINY

PO:   7.30 – 12.00     13.00-15.30
UT:   7.30 – 12.00     13.00-15.30
ST:   7.30 – 12.00     13.00-15.30
ŠT:      NE STRÁNKOVÝ DEŇ
PI:   7.30 – 12.00     13.00-15.30

Zamestnanci obecného úradu

Mária Semanová

 

samostatný referent OcÚ

 

 

 

 

 

Daniela Sedláková

 

samostatný referent OcÚ

 

Ing.Viktória Molčánová

 

kontrolór obce

 

Anna Semanová

Alžbeta Zvolenská

správca KD

správca  futb.areálu

Michal Spál

 

Správc objektov