Rozpočet obce2024-02-22T11:58:00+02:00

Na roky 2024-2026

Rekapitulácia rozpočtu 

Rozpočet  OCU -Príjmy

Rozpočet OCU -Výdavky

Rozpočet MŠ-Príjmy 

Rozpočet MŠ-Výdavky

Rozpočet ZŠ-Príjmy

Rozpočet ZŠ -Výdavky

Na roky 2023 -2025

Plnenie rozpočtu OCU-Výdavky

Plnenie rozpočtu OCU -Príjmy 

Plnenie rozpočtu MŠ -Výdavky

Plnenie rozpočtu MŠ -Príjmy 

Plnenie rozpočtu ZŠ-Výdavky

Plnenie rozpočtu ZŠ -Príjmy 

Rekapitulácia rozpočtu 

Rozpočet ZŠ-Výdavky 

Rozpočet ZŠ-Príjmy 

Rozpočet MŠ -Výdavky

Rozpočet MŠ -Príjmy 

Rozpočet Ocú -Výdavky

Rozpočet Ocú-Príjmy 

Na roky 2022 -2024

Záverečný účet  2022

Plnenie rozpočtu OCU- Výdavky 

Plnenie rozpočtu  OCU-príjmy

Plnenie rozpočtu ZŠ-výdavky

Plnene rozpočtu ŽŠ-príjmy 

Plnenie rozpočtu MŠ -výdavky 

Plnenie rozpočtu MŠ -príjmy 

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet Ocú-Výdavky

Rozpočet Ocú-Príjmy 

Rozpočet  MŠ -Výdavky

Rozpočet MŠ-Príjmy 

Rozpočet ZŠ-výdavky

Rozpočet ZŠ-Príjmy 

Na roky 2021 -2023

Záverečný účet 2021

Plnenie rozpočtu MŠ -výdavky 2021

Plnenie rozpočtu MŠ -príjmy 2021

Plnenie rozpočtu ZŠ -výdavky 2021

Plnenie rozpočtu ZŠ -príjmy  2021

Plnenie rozpočtu obec-výdavky 2021

Plnenie rozpočtu obec -príjmy  2021

Rekapitulácia rozpočtu 

Rozpočet Ocú-príjmy

Rozpočet Ocú-výdavky

Rozpočet MŠ -príjmy

Rozpočet MŠ-výdavky

Rozpočet ZŠ -príjmy 

Rozpočet  ZŠ-výdavky

Na roky 2020- 2022

Záverečný účet  2020

Plnenie rozpočtu ZŠ-výdavky 2020

Plnenie rozpočtu  ZŠ-príjmy  2020

Plnenie rozpočtu MŠ-výdavky 2020

Plnenie rozpočtu MŠ-príjmy 2020

Plnenie rozpočtu obec-výdavky 2020

Plnenie rozpočtu obec -príjmy 2020 

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet ZŠ -príjmy+výdavky

Rozpočet MŠ -príjmy+výdavky

Rozpočet ocú-výdavky

Rozpočet ocú -príjmy

Na roky 2019- 2021

Zverečný účet  2019

Plnenie rozpočtu ZŠ – príjmy,výdavky 2019

Plnenie rozpočtu MŠ – príjmy ,výdavky 2019

Plnenie rozpočtu obec – príjmy 2019

Plnenie rozpočtu obec – výdavky  2019

Rekapitulácia rozpočtu

Rozpočet ocu -príjmy, výdavky 2019,

MŠ – schvál.rozp.2019-príjmy,   MŠ – schvál.rozp.2019-výdavky 

ZŠ – schvál.rozp.2019-príjmy,      ZŠ – schvál.rozp.2019-výdavky

Na roky  2013 – 2015

Záverečný účet, hodnotiaca správa  [pdf]

Rozbor (pdf), Tabuľková časť (pdf)

Programový rozpočet obce [pdf]

Prílohy: Rozpočet obce, MŠ,  ZŠ    

Na roky 2012 – 2014

Záverečný účet za 2012 [pdf]

Prílohy: príjmy, bežné výdavky,kapitálové výdavky

Programový rozpočet obce 2012 [pdf]

Na roky 2011- 2013

Záverečný účet obce [pdf]

Prílohy: príjmy, bežné výdavky,kap. výdavky, hodnotiaca správa

Programový rozpočet obce 2011 [pdf]

Na roky 2010 – 2012

Záverečný účet za 2010 [pdf

Prílohy: príjmy, bežné výdavky

kapit. výdavky hodnotiaca správa

Programový rozpočet obce 2010 [doc]

Na roky 2009 – 2011

Záverečný účet za 2009 [pdf]

 Prílohy:

príjmy,  bežné výdavky,

kapitálové výdavky