Rozpočet obce2022-07-07T06:53:45+02:00

Na roky  2013 – 2015

Záverečný účet, hodnotiaca správa  [pdf]

Rozbor (pdf), Tabuľková časť (pdf)

Programový rozpočet obce [pdf]

Prílohy: Rozpočet obce, MŠ,  ZŠ    

Na roky 2012 – 2014

Záverečný účet za 2012 [pdf]

Prílohy: príjmy, bežné výdavky,kapitálové výdavky

Programový rozpočet obce 2012 [pdf]

Na roky 2011- 2013

Záverečný účet obce [pdf]

Prílohy: príjmy, bežné výdavky,kap. výdavky, hodnotiaca správa

Programový rozpočet obce 2011 [pdf]

Na roky 2010 – 2012

Záverečný účet za 2010 [pdf

Prílohy: príjmy, bežné výdavky

kapit. výdavky hodnotiaca správa

Programový rozpočet obce 2010 [doc]

Na roky 2009 – 2011

Záverečný účet za 2009 [pdf]

 Prílohy:

príjmy,  bežné výdavky,

kapitálové výdavky