Dobrovoľný požiarny zbor2018-08-31T01:39:42+02:00

Deprecated: wp_make_content_images_responsive sa od verzie 5.5.0 nepoužíva! Použite namiesto toho wp_filter_content_tags(). in /data/8/5/859b1f65-246d-4126-81dc-03114d86f474/obecdubovica.sk/web/wp-includes/functions.php on line 5325

Obecné hasičské zbory vznikli z potreby obyvateľov obcí chrániť sa pre požiarmi a živelnými pohromami, mať organizovaný hasičský zbor, ktorého členmi by boli miestni občania, rýchlo dostupní v každom čase.  Zbor vlastnil dvojkolesovú ručnú striekačku, ťahanú konským poťahom a hasičský sklad. Činnosť zborov riadili velitelia .  Velitelia  zborov boli na túto funkciu starostlivo pripravovaní  okresným veliteľom. Zvolávali sa valné zhromaždenia, na ktorých sa vyhodnocoval priebeh a výsledky uplynulého obdobia vo výcviku, finančné záležitosti zboru, účasti na súťažiach, ale aj disciplína členov. Financie sa obstarávali poriadaním  rôznych spoločenských podujatí.  Známe sú najmä hasičské zábavy.

Dubovický hasičský zbor funguje rovných 80 rokov. Bol založený v roku 1926.

Pri založení zboru bolo zaevidovaných  11 členov.

Veliteľom bol Ján Oslovi, jeho zástupcom Ján Červenák, tajomníkom J. Michálek, pokladníkom Andrej Gira a dozorcom majetku Ján Križalkovič.

Medzi najstarších členov zboru patrili: Ján Hudák, Matej Oslovič, Jozef Ceperko, Ján Prošuch, Martin Skladaný, Imrich Miženko, Ján Molčan – Timčo, Jozef Filip,Ján Martoňak, Jozef Čereveňak, Mikuláš Kysela, Štefan Martoňak, Ján Poklemba, Ján Pavel, Tomáš Hudák, Andrej Filip, Ján Ceperko, Imrich Martoňak.

Cieľom zboru je zdokonaľovať hasičstvo, rozširovať odbornosť, zabezpečovať pomoc pri živelných pohromách, uskutočňovať preventívne prehliadky rodinných domov i súkromných firiem. Členovia zboru vykonávajú usporiadateľskú službu pri rôznych cirkevných a obecných podujatiach. Hlavnou úlohou je zasahovanie pri likvidácii požiarov. Najväčšou záťažou je hlavne vypaľovanie trávy v jarných mesiacoch. Tvrdou skúškou pre hasičský zbor bol rok 1998, keď zasahovali pri  odstraňovaní škôd  po povodni.

Za túto činnosť boli niektorí dobrovoľníci DHZ odmenení čestným uznaním MV SR, ako aj vyznamenaniami ,, Za príkladnú prácu“.

Za 80 rokov fungovania prešiel zbor rôznymi organizačnými a technickými zmenami. Technické vybavenie sa výrazne zmenilo. Ručné striekačky s vaňou na vodu vystriedali motorové, dnes má DHZ hasičské vozidlo CAS 25 s vodným delom a zmodernizovalo sa aj ďalšie tech. vybavenie.

Aj v súčastnej dobe obec podporuje tieto aktivity , ale činnosť DHZ stagnuje z dôvodu migrácie členov za prácu do zahraničia

20160504_140841