Úradné oznamy obce2018-08-31T01:39:44+02:00
23.06. 2020

Oznam

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Nižný Slavkov“ - [...]

19.05. 2017

Materiál na prerokovanie OZ

VZN č. 1/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dubovica  č. 4/2019 o určení [...]