Úradné oznamy obce2018-08-31T01:39:44+02:00
9.05. 2023

Materiál na prerokovanie OZ

Zverejnenie materiálu, ktorý bude prerokovaný na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva Záverečný účet k 31.12.2022 [...]

31.05. 2021

Materiál na prerokovanie OZ

Zverejnenie materiálu, ktorý bude prerokovaný na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva Záverečný účet k 31.12.2020 [...]

23.06. 2020

Oznam

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Nižný Slavkov“ - [...]