Futbalový klub2021-04-29T07:56:57+02:00

(obsah záleží na FK)

HISTÓRIA KLUBU

Futbalový klub TJ Sokol Dubovica vznikol v roku 1962. Jeho prvým predsedom bol František Haladej, tajomníkom Jozef Darák, hospodárom Andrej Križalkovič. Trénerom bol v tej dobe Maximilián Mišenčík, vedúcim mužstva Martin Olejňák. Veľkým pomocníkom pri založení futbalového klubu bol vtedajší riaditeľ školy František Solár. Futbalové mužstvo TJ Sokol Dubovica nastúpilo do súťaže v roku 1962 c sezóne jeseň – jar, do 4. triedy okresu Prešov. Svoje domáce zápasy odohralo celý ročník 1962/1963 a 1963/1964 na ihrisku v Lipanoch. Roku 1963 sa začala výstavba futbalového ihriska za pomoci MNV, ktorého predsedom bol vtedy Jozef Sabolík, tajomníkom Jozef Karabiňoš a veľkú zásluhu na v´ýstavbe ihriska má aj Jozef Červeňák starší. Výstavba ihriska bola ukončená v roku 1964.
V roku 1972 bola nadviazaná družba medzi TJ Sokol Dubovica a TJ Družstevník Brunovce z okresu Nové Mesto nad Váhom. Prvý zápas sa odohral 13.júla v Brunovciach. O družobné zápasy sa striedali kluby každý rok, až do roku 1989. Veľkú zásluhu na tejto družbe mal F. Haladej z Dubovice a J. Šimko z Brunoviec. V roku 1974 sa začalo s výstavbou šatní na ihrisku v akcii „Z“. Veľkú pomoc pri výstavbe šatní poskytol vtedajší predseda MNV Jozef Baňas a Filip Martoňák. Šatne boli ukončené v roku 1975.
V roku 2003 sa začala rekonštrukcia ihriska za veľkej pomoci obecného zastupiteľstva a Jozefa Cifru, ktorí sa svojím úsilím pričinili o to, že futbalové ihrisko bolo dané do úžívania už 25.9.2005. V tento deň sa odohral aj veľký futbalový zápas medzi starými pánmi z Dubovice a Tatranu Prešov, za rozhodovania medzinárodných rozhodcov Ľuboša Micheľa a Mariána Ružbarského, rodáka z Dubovice.
Nové ihrisko je hodnotené ako najlepšie v širokom okolí kvalitou oplotenia, kvalitou trávnatej plochy s umelým zavlažovaním a veľkosťou rozmerov.
Futbalový klub hrával počas svojho už takmer 50. ročného pôsobenia od 4. po 1. triedu okresu Prešov. Doposiaľ najvačším úspechom klubu bol postup mužstva dospelých do 1. triedy Obfz Prešov(ročník 1997/1998).