Komisie2022-12-12T12:24:39+02:00

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje  orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu). V obci Dubovica je zriadený dobrovoľný hasičský zbor a tieto komisie:

Na ochranu verejného záujmu, správa obecného majetku, sociálnych vecí, financií, vybavovanie sťažností, ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby

Predseda:  Roba Peter

Členovia: Ing. Daniel Nagy, Matúš Molčan, Ján Kolesár, Peter Červeňák, Štefan Šipka,    

Kultúru a vzdelanie

Predseda: Milan Duda

Členovia: Mgr. Ľudmila Dudová, Vlasta Nagyova Fedáková, Ľudmila Červeňáková, p. Erika Molčanová, Bc. Mária Angelovičová.              

Mládež, šport, cestovný ruch

Predseda: Ing. Stanislav Haladej

Členovia:  Patrik Semančík, Matúš Molčan, Jozef Zvolenský ml., Ing. Dávid Molčan, Štefan Šipka