Program rozvoja obce Dubovica2019-03-13T17:58:02+02:00

Program  rozvoja obce Dubovica, spolu s územným plánom obce je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy. Program rozvoja obce Dubovica vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov nachádzajúcich sa na území. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho rozvoja obce.

Program rozvoja obce Dubovica na roky 2015 – 2024 je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z..

Program rozvoja obce (…)