Životné prostredie2018-08-31T01:39:43+02:00

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania  spojené s miestnou obhliadkou a účelom vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania  spojené s miestnou obhliadkou a účelom vydania súhlasu na výrub drevín