Dotácie2022-02-02T12:14:35+02:00

Zoznam dotácií   poskytnutých zrozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný, alebo verejnoprospešný účel.

Rok 2021