Dotácie2022-12-12T17:24:46+02:00

Zoznam dotácií   poskytnutých zrozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný, alebo verejnoprospešný účel.

ROK 2022

Rok 2021